สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงท่าน้ำลานวัฒนธรรมสายใยชุมชนวัดคลองแห

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
by punyha @10 ต.ค. 54 11:54 ( IP : 223...224 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร เพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงท่าน้ำลานวัฒนธรรมสายใยชุมชนวัดคลองแห ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานวัฒนธรรมสายใยชุมชนวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 คำอธิบายภาพ : DSCF2784

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำอาหารมาร่วมสมทบในงานได้ตามอัธยาศัย

หรือร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการปรับปรุงท่าน้ำลานวัฒนธรรมสายใยชุมชน

ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดใหญ่ใน ชื่อบัญชี มูลนิธิชุมชนสงขลา  เลขที่ 562 – 0 – 52250 – 7

โปรดแจ้งการโอนเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ สำนักงาน 074-474-082 หรือ 086-489-2086

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิชุมชนสงขลา สำนักงานสาขาเลขที่ 71 ม.1 ซ.หมู่บ้านปริญญา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-474-082 หรือ 086-489-2086

 คำอธิบายภาพ : DSCF2785

ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก สมาคมคนพิการ จ.สงขลา สมาคมศิลปินพื้นบ้าน จ.สงขลา เครือข่ายมูลนิธิสายใจไทย(สงขลา) เครือข่ายเกษตรสีเขียวสงขลา
ชุมชนคลองแห และภาคีเครือข่าย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. 18.542.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

Comment #1
Posted @11 ต.ค. 54 13:09 ip : 223...135

ฝั่งตลาดน้ำ(ตรงข้ามลานวัฒนธรรมวัดคลองแห) กำลังปรับปรุงโโยได้งบจาก อบจ.และเทศบาลเมืองคลองแหค่ะ ส่วนฝั่งวัดกำลังมีกิจกรรมแข่งเรือในวันที่ 6  พฤศจิกายนนี้ และโดยปกติก็มักมัคนมาทำบุญปล่อยปลา ปล่อยเต่า และเทน้ำหมัด ทิ้งก้อนจุลินทรีย์ งานวันลอยกระทง รวมทั้งแห่เทียนพรรษาทางน้ำ แต่ไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานไหนมาช่วยในการปรับปรุงท่าน้ำ เดินลงไปก็กลัวไม้หักครืนลงไป.... ครั้งนี้เลยต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆคนค่ะ เพราะวัดเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ของเอกชนค่ะ...มาร่วมกัันทำบุญนะค่ะ....

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว