สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรม

พัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรม วันที่  30  พฤศจิกายน  2549  เวลา  13.00  - 16.00  น.

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายประเสริฐ  รักษ์วงค์ 2. นางเอกจิตรา  จันทร์จิตจริงใจ 3. นายเส็น  เหล๊าะหมาน 4. นายชาคริต  โภชะเรือง 5. น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี

สรุปการพัฒนาโครงการ นายชาคริต  โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา แนวทางการพัฒนาโครงการวัฒนธรรมในพื้นที่โซนเหนือ 1. สภาพปัญหา
1.1 หนี้สินจากการกู้กลุ่มออมทรัพย์  เนื่องจากการไม่เข้าใจในแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์  ความไม่โปร่งใสของคณะทำงานในกลุ่มออมทรัพย์ 1.2 ยาเสพติดในเด็กวัยรุ่น 1.3 การลักเล็กขโมยน้อย  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.4 ทรัพยากรในพื้นที่ถูกทำลาย 2. ต้นทุนในพื้นที่ 2.1 การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา 2.2 การแสดงสิละ
2.3 หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านสุเหร่า  เรื่องข้าวไทยภูมิปัญญาไทย 2.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกรงนก  กลุ่มเย็บผ้า ปักผ้าคลุมผมมุสลิม  กลุ่มลี้ยงนก 2.5 กลุ่มโนรา ได้แก่ บ้านสะพานไม้แก่น  บ้านท่าหมอไทร  บ้านควนมีด 2.6 หนังตะลุง ได้แก่ บ้านควนขี้แรด 3. แนวทางการดำเนินกิจกรรม 3.1 ฟื้นฟู ศิลปการแสดงสิละ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมศิลปการต่อสู้ของชาวมุสลิม  ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย  และขยายมาทางจังหวัดปัตตานีประมาณ 400  กว่าปี และในพื้นที่จะนะได้มีคนนำสิละมาแสดงมากมาย  ซึ่งในปัจจุบัน มีแค่นายเส็น
เหล๊าะหมาน  ที่เป็นครูภูมิปัญญาด้านสิละในพื้นที่อำเภอจะนะ  การแสดงสิละจะประกอบด้วยเครื่องดนตรี  3 ชนิด ได้แก่ ปี่  กลองตัวผู้  ตัวเมีย ฆ้อง  มีการร่ายรำ ทั้งที่เป็นทีม คู่ และเดี่ยว  การแต่งกายเป็นการแต่งกายแบบมุสลิม 3.2 เป้าหมาย  ส่งเสริมเด็ก  สร้างทักษะชีวิต  นำความรู้เรื่องสิละมาขยายผล เพื่อสร้างความภูมิใจแก่ครูภูมิปัญญาในพื้นที่ 3.3 แนวทางกิจกรรม
3.3.1 ฝึกเยาวชนในโรงเรียน  ในชุมชน ด้วยการประยุกต์ท่าออกกำลังกายที่มาจากสิละ  ฝึกรำ 3.3.2 ค่ายเยาวชน  เพื่อฟื้นตำนานชุมชน  สาธิตการต่อสู้ 3.3.3 ศึกษาวิเคราะห์ท่าสิละ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 3.3.4 สร้างความสมานฉันท์

จบการประชุม

Relate topics

Comment #1
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้ (Not Member)
Posted @1 ม.ค. 51 11:12 ip : 125...225

อยากให้มีการสอนศึกษาที่ทันสมัย การเรียนก้าวหน้า ถ้าอยู่ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอนหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะว่าไปสอบที่ไหนก็จะสอบได้ และอยากให้มีการฝึกอบรมครู ทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ทอย่างไรให้การสอนมีคุณภาพเด็กเข้าใจง่าย ไม่เครียด ถ้าทำได้อย่างงี้ •~ขอบคุณมากค่ะ~•

Comment #2
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้ (Not Member)
Posted @1 ม.ค. 51 11:19 ip : 125...24
Photo :  , 140x140 pixel 4,518 bytes

ดิฉันอยู่สงขลา รักบ้านเกิดตัวเอง ไม่เคยทิ้งขยะลงบนพื้นถนน ต้องการให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม เพราะทุกคนต้องการออกซิเจน  ซึ่งตอนนี้ก็แย่งอากาศกันหายใจ ((แต่ทุกคนต้องช่วยรักษาทำความสะอาด)) ไม่ทิ้งขยะ ไม่เด็ดดอกไม้ที่ตั้งไว้สวยงาม เห็นได้อย่างนี้ดิฉันคงสบายตาสบายใจ คนต่างจังหวัดก็เห็นว่าเราช่วยกันไม่ทิ้งขยะ แค่นี้จังหวัดและประเทศไทยของเราคงน่าอยู่ถ้าช่วยกันรักษาความสะอาด (((สู้ๆๆๆๆๆน๊า)))จะรอให้ทุกคนหันมาช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเรา

Comment #3
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้ (Not Member)
Posted @1 ม.ค. 51 11:20 ip : 125...24
Photo :  , 400x89 pixel 4,124 bytes

ดิฉันเปนเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 รักพ่อ แม่ เพื่อน ครู ทุกๆคน

Comment #4
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้ (Not Member)
Posted @1 ม.ค. 51 12:00 ip : 125...24
Photo :  , 800x450 pixel 57,094 bytes

ดูสิโรงเรียนเรารักษาความสะอดกันแค่ไหน

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว