สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิชุมชนสงขลา

by kittikun @21 มิ.ย. 54 13:43 ( IP : 49...89 ) | Tags : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของสนับสนุนการดำเนินโครงการ และสมัครเป็นอาสาสมัครคัดแยกสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องใช้ เพื่อจำหน่าย ณ ตลาดน้ำคลองแห ลานวัฒนธรรมวัดคลองแห(หิมคลองแห) ดำเนินกิจกรรมทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดสมทบทุนกองบุญฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยสงขลา ศูนย์ราษฏร์พัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสงขลา

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว