สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอ

อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอ

อย. แจงรายละเอียดข้อมูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หวั่นกินมากเกินไปจะรับปริมาณ 'โซเดียม' เกินความต้องการของร่างกาย ส่งผลต่อการทำงานของไต-เสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูง แนะให้ลดใส่เครื่องปรุงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น


นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า การรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกินวันละ 1 ซอง หรือ 1 ถ้วย จะทำให้ ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมเกินความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของไตและเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล ปกป้องผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้กำหนดให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดเป็นอาหารกำหนด คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 โดยมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สารเป็นพิษ และมีข้อกำหนดด้านโภชนาการ คือ ต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก

ทั้งนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีส่วนประกอบหลักคือ แป้ง ร้อยละ 60-70 รองลงมาคือ น้ำมัน/ไขมัน ซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในปัจจุบันมีโซเดียมโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งช้อนชา (ประมาณ 960 มิลลิกรัม) ต่อภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสูตร ส่วนประกอบของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม อย. แนะทางเลือกในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์คือ

  1. ควรลดเครื่องปรุงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น
  2. ควรเติม เนื้อสัตว์และผักเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น และ
  3. ไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดต่อกันประจำเป็นเวลานาน เพราะจะเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมมากเกินไปจนเกิดการสะสมในร่างกาย

สำหรับ 'โซเดียม' เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยปกติจะได้รับจากอาหารตามธรรมชาติ ได้แก่ ไข่ นม เนยแข็ง ควบคู่กับการได้รับเกลือแกงโดยตรง หรือเครื่องปรุงที่ใส่เกลือ เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว หรืออาหารที่ใส่ผงชูรส ผงฟู และร่างกายจะพยายามควบคุมปริมาณโซเดียมให้อยู่ในภาวะ สมดุล ทั้งนี้ จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในประชากรหลายกลุ่ม พบว่า การกินอาหารที่มีโซเดียมมากเป็นประจำมีความสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูง การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์เพราะเป็นภาระของร่างกายที่จะต้องขับถ่ายโซเดียมส่วนเกิน ดังนั้น ควรกินอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้ด้วย

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย กล่าวอีกว่า อย. ได้ควบคุมฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยจะต้องแจ้งสาระสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งสูตรส่วนประกอบที่ให้ข้อมูลปริมาณเกลือ รวมทั้งระบุว่ามีการใช้ผงชูรสหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตจัดทำฉลากโภชนาการเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ซึ่ง อย. กำหนดปริมาณโซเดียมที่คนไทยควรได้รับคือ ไม่เกิน 1-1.5 ช้อนชา/วัน (2,400 มิลลิกรัมต่อวัน) ซึ่งการกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับค่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการและสังเกตปริมาณโซเดียมที่ปรากฏอยู่บนฉลาก เพราะการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องมีผลต่อ สุขภาพในระยะยาว

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว