สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

e-book :: ลมใต้ปีกผีเสื้อ ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

by Little Bear @11 มี.ค. 53 17:21 ( IP : 61...125 ) | Tags : e-Books
photo  , 400x572 pixel , 197,710 bytes.

ชื่อหนังสือ ลมใต้ปีกผีเสื้อ ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา แผนสุขภาพตำบล สมัชชาสุขภาพตำบล โครงการย่อยในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลา

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451169

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2553

บรรณาธิการ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

กองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์ เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว