สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

e-book :: แผนสุขภาพตำบล บทเรียนปี 50-52

by Little Bear @11 มี.ค. 53 17:11 ( IP : 61...125 ) | Tags : e-Books
photo  , 400x383 pixel , 267,449 bytes.

ชื่อหนังสือ แผนสุขภาพตำบล บทเรียนการดำเนินงานสร้างสุขภาวะด้วยแผนสุขภาพตำบลของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี 2550-2552

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451168

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ มกราคม 2553

บรรณาธิการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

เรียบเรียง นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์

ภาพประกอบ แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ปกและรูปเล่ม โฟ-บาร์ด.

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. แผนสุขภาพตำบล - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว