สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

กลุ่ม 'ข้าวยำ' ใช้ละครเร่กู้ทะเลสาบสงขลาพ้นวิกฤติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

น.ส.ลาลิตา ยังปากน้ำ หัวหน้ากลุ่ม "ข้าวยำ" คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความเสื่อมโทรมกับทะเลสาบจนถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ กลุ่มข้าวยำ จึงได้จัดค่ายละครเร่ขึ้น โดยนำเยาวชนที่เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อใช้เวทีละครเร่ ในการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อไปสู่ชุมชนเป้าหมายที่อยู่รอบทะเลสาบซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม

หัวหน้ากลุ่ม "ข้าวยำ" เปิดเผยอีกว่า สำหรับการแสดงจะเน้นการปลูกฝังให้น้อง ๆ เยาวชน เรียนรู้ความสำคัญของป่าโกงกางในป่าชายเลน ทำให้มีปลาชุกชุม หากมีการทิ้งขยะลงไปจะทำให้น้ำเน่าเสีย ต้นโกงกางตาย จะสูญเสียป่าชายเลน และวิถีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจะลดลง ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนริมทะเลต้องพึ่งพา พึ่งพิงธรรมชาติ ถ้าทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อม เท่ากับเป็นการทำลายชุมชนของตนเอง

นางจารียา อรรถอนุชิต อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ที่ปรึกษาของโครงการ กล่าวว่า หลังจากมีการจัดกิจกรรมเวทีละครเร่ในชุมชนผ่านไป ทีมวิจัยของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการวิจัยพบว่า เยาวชน และผู้ที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว รู้จักและรับรู้สภาพของลุ่มน้ำทะเลสาบอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น รวมทั้งจากการพูดคุยกับแกนนำชุมชน เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยการใช้เวทีละครเร่เป็นสื่อ

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง