สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

งานรวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551

 • photo , 300x400 pixel , 79,713 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 107,421 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 84,434 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 76,042 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 84,302 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 96,692 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 90,740 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 96,870 bytes.
 • photo , 300x400 pixel , 92,277 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 88,422 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 91,404 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 88,057 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 106,079 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 101,038 bytes.

22 สิงหาคม 2551 : เครือข่าย 4 ลุ่มน้ำ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ-กิจกรรม-เสวนา ในงาน "รวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551" ที่วัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยในงานมีการแสดง มีการตีฆ้อง และ โยนจุลินทรีย์ก้อนลองคลองอู่ตะเภา

พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ประธานมูลนิธิโคคา-โคลา

ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง "สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา" มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของ 3 ลุ่มน้ำ คือ

 • ลุ่มน้ำอู่ตะเภา : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน
 • โซนต้นน้ำ : จัดการโดยท้องถิ่นเป็นแกนนำ (ขยะฐานศูนย์ การจัดการน้ำ พลังงานทดแทน)
 • โซนกลางน้ำ : จัดการโดยโรงเรียนเป็นแกนนำ (หลักสูตรท้องถิ่น เยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์)
 • โซนปลายน้ำ : จัดการโดยวัดเป็นแกนนำ (วัฒนธรรม พลังงานทดแทน ฝายดักขยะ)
 • แม่ทอม : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ช่วงบ่ายมีการปลูกป่า ณ วัดคูเต่า โดยพนักงานของบริษัทหาดทิพย์ จำกัด และชุมชนตำบลแม่ทอม

มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของ 3 ลุ่มน้ำ

 • ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบภูมินิเวศน์ (การท่องเที่ยวตามวิถี "โหนด นา เล" , พลังงานทดแทน , การจัดการแหล่งน้ำ , การเกษตรอินทรี (ทุ่งนาปลาคลัก) , การดูแลทะเลสาบ
 • ลุ่มน้ำภูมี ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงเกษตร

นิทรรศการในงานประกอบด้วย

 • นิทรรศการสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ลุ่มน้ำภูมี
 • สาธิตการทำแก๊สชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ เตาเผาถ่าน การทำถ่านอัดแท่ง ขนมพื้นบ้าน

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง