สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

การทำนาแบบใหม่

ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำนาอยู่มากมายแต่ปัจจุบันมีกำไปัญหามากมายที่เราพบอยู่เนื่องจากประชาชนมักจะใช้ที่นามาปลูกยางพาราทำให้ปัจจุบันมีเนื้อที่สำหรับปลูกข้าว
จึงส่งผลต่อราคาข้าวในปัจจุบันที่สูงขึ้นทุกวัน

และกระบวนการผลิตส่วนใหญก็มักจะใช้สารเคมีมากในการผลิตเพราะผู้ผลิตต้องการให้ได้ผลผลิตเยอะเพื่อให้ได้กำไรมาก ๆ  ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านในจังหวัดสงขลาของเราได้สูญพันธุ์ไปมากแล้ว

  1. ราคา

- ต่ำ - สูง - ปานกลาง 2. นา

  • ข้าวสารรวงข้าว
  • ข้าวสวยข้าว

ที่มา นโยบายสาธารณะ

ที่มา แนะนำเครือข่าย

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง