สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ปี ๒๕๕๒

photo  , 533x400 pixel , 110,197 bytes.

เรียนสมาชิกเครือข่ายทุกท่าน

ทีมแกนนำเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา นำโดยคุณประโชติ อินทร์ถาวร ได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา โดยในปีนี้มีเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเข้ามาร่วมกระบวนการในการวางแผน ได้ประชุมกันจำนวน ๓ ครั้ง ได้ข้อสรุปว่าจะจัดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ลองอ่านรายละเอียดด้านในนะครับ

  • ครั้งที่ ๑ ประชุมในเวทีเยาวชนรักป่าต้นน้ำ ณ สถานีตำรวจคลองแงะ (๑๑ มิ.ย. ๕๒)
  • ครั้งที่ ๒ ประชุมร่วมกับไดอาน่า (๒๑ มิ.ย.๕๒)
  • ครั้งที่ ๓ ประชุมร่วมกับท่าเจ้าอาวาสวัดคลองแห และ ท่าน สจ.นิคม ทองมุณี (๒๕ มิ.ย.๕๒)

จากทั้ง ๓ เวที ได้ข้อสรุปจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดการดูได้จากเอกสารที่แนบมา และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่สนใจ อาทิ กลุ่มทีมโรงงานอุตสาหกรรมจากโซนกลางน้ำ หรือ ภาคเอกชนในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทีมเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาได้ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ทีมแกนนำกลางที่นำโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณมาแล้วบางส่วน แต่ต้องขอให้แต่ละองค์กรร่วมกันทำบุญสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเหมาเรือเพื่อนำทีมงานไปถวายเทียนพรรษาทางน้ำ โดยสามารถแจ้งจำนวนเรือที่ต้องการให้สมาชิกขององค์กรท่านเข้าร่วมมายัง ครูเบญจมาศ นาคหลง ๐๘๕-๘๙๗๓๑๐๘ หรือ อีเมล์ b.naklong (at) gmail (dot) com ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อประสานการจัดเรือ และอาหารเที่ยงของวันที่ ๔ ก.ค. ๕๒

ทีมงานขอความอนุเคราะห์ ค่าเหมาเรือลำละ ๑,๒๐๐ บาท จากแต่ละหน่วยงาน/องค์กร หากประสงค์มาร่วมงานที่มีจำนวนมากกว่า ๑ ลำ ขอให้แจ้งมายังผู้ประสานดังกล่าวข้างต้น

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งในการมาร่วมกันดูแลแหล่งน้ำที่เป็นสายน้ำแห่งเครือข่าย "คลองอู่ตะเภา" ให้อยู่ในวิถีของคนจังหวัดสงขลา

ด้วยความเคารพ

ครูเบญจมาศ

ปล. ใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ลองแวะไปอ่าน ถวายเทียนทางน้ำ ปี 4 ดูนะครับ

แสดงความคิดเห็น

« 5762
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง