สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

หลักฐานมัดแน่นโลกร้อนเกือบทั้งหมดฝีมือ "มนุษย์"

เอพี/บีบีซีนิวส์/เอเจนซี - หลายๆ คนอาจจะคิดว่า ใครๆ ก็รู้ ที่โลกร้อนขึ้นอย่างรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ก็เพราะน้ำมือมนุษย์ แต่รายงานสถานการณ์โลกร้อนฉบับที่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์หนักแน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพิ่งจะสามารถใช้ถ้อยคำอย่างชัดเจนว่า "มนุษย์น่าจะเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียว" ที่สร้างภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวน พร้อมเผยแพร่รายละเอียดสู่ชาวโลกในไม่ช้านี้
      นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ 2,500 คนจาก 113 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมกันแก้ไขรายงานฉบับสำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยการประชุมระดมความคิดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
      รายงานชิ้นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นจึงจะนำเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 2 ก.พ. เวลา 15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และเชื่อว่าจะกลายเป็นรายงานสถานการณ์โลกร้อน ฉบับที่ทรงอิทธิพลมากพอที่จะกระทบนโยบายของรัฐบาลและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วโลก
      ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการพิจารณาช่วงท้ายๆ คือการระบุต้นเหตุของโลกร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งคราวนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวโทษมนุษย์รุนแรงมากขึ้นกว่ารายงานที่เขียนไว้เมื่อ 6 ปีก่อน
      รายงานฉบับปี 2001 ของไอพีซีซีที่เปิดเผยสู่สาธารณะระบุลงไปว่า สถานการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้น "น่าจะ" (likely) มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งหมายถึงแค่ 66% ของภาวะโลกร้อนเกิดจากมนุษย์ ตอนนั้นผู้เข้าร่วมประชุมหลายฝ่ายต้องการจะเปลี่ยนคำว่า "น่าจะ" เป็น "อย่างแท้แน่นอน" (virtually certain) ซึ่งจะทำให้หมายความได้ว่า 99% ของสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนคือฝีมือมนุษย์นั่นเอง
      มาครั้งนี้ ที่ประชุมใช้คำเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาอีกระดับ โดยให้ลงคำว่า "น่าจะเลยทีเดียว" (very likely) ลงไปในประเด็นที่ว่า "มนุษย์คือสาเหตุ" ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อมูลที่ว่ามีโอกาสถึง 90% ที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดสถานการณ์โลกร้อน
      "นี่เป็นการขยับครั้งใหญ่ หวังว่าถ้อยคำนี้จะมีอนุภาพ" แจน เพรเทล (Jan Pretel) หัวหน้าฝ่ายสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง แห่งสถาบันอุทกอุตุนิยมวิทยา สาธารณรัฐเช็ค (Czech Hydrometeorological Institute)
      "ฉันหวังว่าผู้กำหนดนโยบายจะตระหนักถึงปัญหามากขึ้นหลังจากได้รับข้อความเหล่านี้" รีอิเบตา อบาตา (Riibeta Abeta) ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นหมู่เกาะ "คิริบาติ" (Kiribati) ซึ่งเธอกำลังเป็นห่วงปัญหาปริมาณน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ
      อย่างไรก็ดี ผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมประชุมก็ไม่ได้ร่วมส่งเสียงอภิปรายโต้แย้งในภาคประชุมใดๆ จะมีก็เพียงแต่ซูซาน โซโลมอน (Susan Solomon) นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ มานั่งเป็นประธานการประชุมใน 1 เซสชั่น อีกทั้งก่อนหน้าการประชุมไม่กี่วันรัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จ บุช ก็ยอมรับว่าโลกร้อนเกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์และเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ
      ทางด้านผู้แทนจากจีนออกจะขัดขวางการใช้คำกล่าวโทษมนุษย์ว่าเป็นต้นเหตุ ตามคำบอกเล่าของผู้ร่วมประชุมจากบาร์บาดอสและซิมบับเว ซึ่งจีนกำลังเติบโตและใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวการสำคัญที่เพิ่มอุณหภูมิให้แก่โลก ดังนั้นระหว่างการประชุมผู้แทนจากจีนจึงพยายามร้องขอให้เอาคำว่า "น่าจะเลยทีเดียว" ออกจากข้อความ
      ทั้งนี้ รายงานที่ไอพีซีซีกำลังจะเผยแพร่ยังได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดเฮอริเคนที่มีความแรงมากขึ้น อย่างเช่น "แคทรินา" ที่พัดถล่มสหรัฐฯ ในปี 2005 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ระบุว่าเฮอริเคนและพายุโซนร้อนเพิ่มความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา และเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ที่ทำให้เกิดโลกร้อนเป็นอย่างมาก
      คณะกรรมาธิการฯ ยังระบุอีกว่า พายุที่รุนแรงขึ้นทั่วโลกมีความแตกต่างกันออกไป แต่พายุที่เข้าถล่มสหรัฐฯ นั้นเกิดจากอิทธิพลของภาวะโลกร้อน
      อย่างไรก็ดี ในปี 2001 คณะกรรมการเดียวกันนี้บอกว่ายังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสรุปตามความเห็นด้านบน
      นอกจากนี้ ร่างรายงานที่คาดการณ์ว่าอุณหภูมิโลกในปี 2100 จะสูงขึ้นถึง 2.5 - 10.4 องศานั้น ยังจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข
      ส่วนประเด็นถกเถียงอื่นๆ เช่น การคาดระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์พยายามเรียบเรียงข้อมูลจากร่างแรกๆ ที่ประมาณการณ์ไว้ต่ำเกินไปว่าน้ำทะเลในปี 2100 นั้นจะสูงขึ้นจากปัจจุบันไม่เกิน 23 นิ้ว แต่พวกเขาไม่ได้รวมถึงปริมาณน้ำแข็งแผ่นที่ละลาย เพราะไม่สามารถทำนายได้ว่าปริมาณน้ำแข็งที่ละลายจากกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาได้
      และระหว่างที่ผู้เข้าร่วมประชุมกำลังเคร่งเครียดแก้ไขรายงานแข่งกับเวลาในค่ำสุดท้ายของการประชุม ทางฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าบ้าน ได้ปิดไฟหอไอเฟลและตามอนุสาวรีย์ต่างๆ ในปารีสเป็นเวลา 5 นาที (และประชาชนบางส่วนในยุโรปก็ร่วมด้วย) เพื่อรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ทว่าผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนว่าความตั้งใจดีที่ปิดไฟชั่วคราว เวลาเปิดไฟกลับมาอีกครั้งนั้นเปลืองพลังงานมากกว่าเปิดไฟต่อเนื่องกันเสียอีก
      รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และจะแปลเป็น 5 ภาษา อีกทั้งยังมีบทคัดย่อประมาณ 12-15 หน้าสำหรับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก
      อย่างไรก็ดี ยังมีนโยบายบรรเทาปัญหาโลกร้อนที่ดูเหมือนจะเป็นรูปธรรม อย่าง "พิธีสารเกียวโต" (Kyoto Protocol) ที่มี 35 ประเทศอุตสาหกรรมเข้าร่วมตั้งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 5% ในปี 2008-2012 ทว่าก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้ประเทศที่เป็นตัวการสำคัญอย่างสหรัฐฯ จีน และอินเดียที่แม้ไม่เข้าร่วมพิธีสาร แต่น่าจะทำอะไรเพื่อโลกได้มากกว่านี้

Comment #1
กีก๊วน
Posted @August,09 2007 18.43 ip : 58...221
Photo :  , 400x300 pixel 54,907 bytes

hahahahahahhahahhahahahahahhahahahhahahhahahhahahahahhayo

Comment #2
oh oh
Posted @August,16 2007 20.52 ip : 125...34

Comment #3
555+
Posted @August,21 2007 17.23 ip : 124...57

ดีค่ะ

Comment #4
ชุติมา
Posted @September,04 2007 20.12 ip : 58...31

Comment #5
อีอี้คุง
Posted @November,01 2007 17.28 ip : 125...63

อยากจะให้ทุกคนเลิกเผาขยะ    และทิ้งขยะให้เป็นที่

Comment #6
หวาน
Posted @November,29 2007 11.14 ip : 203...58

อยากให้ทุกคนเลิกเผาขยะ

Comment #7
ลดโลกร้อน
Posted @December,13 2007 17.58 ip : 203...175

ลดเลิก

Comment #8
เด็กดอย
Posted @January,02 2008 19.22 ip : 125...49

กลัวมากอยากให้ช่วยกันเลิกเผาขยะ

Comment #9
^-^
Posted @January,07 2008 13.16 ip : 125...156

งิงิ ^-^

Comment #10
ดดกดก
Posted @January,16 2008 18.01 ip : 58...52

อยากให้มีเว็บดีๆอย่างนี้อีก

แสดงความคิดเห็น

« 6630
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง