สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

'นาทับ'เหมาะสร้างท่าเรือเชื่อมแลนด์บริจ์ บ.ปรึกษามั่นใจศักยภาพ-ชาวบ้านรอดูประชาพิจารณ์

'นาทับ'เหมาะสร้างท่าเรือเชื่อมแลนด์บริจ์ บ.ปรึกษามั่นใจศักยภาพ-ชาวบ้านรอดูประชาพิจารณ์


12 เม.ย.ที่ผ่านมา อบต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ณ ห้องประชุมอบต.นาทับ โดยมีประชาชนจากต.นาทับเข้าร่วมประชุมประมาณ 130 คน

ดร.มานะ ภัตรพานิช ผู้อำนวยการจัดการ บ. ซี สเปคตรัม จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯกล่าวว่า การเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 ของจ.สงขลาเกิดจากโครงการแลนด์บริจด์สงขลา-สตูลซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่ต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งที่ปัจจุบันเราต้องใช้ท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้านในการขนส่งสินค้า ทำให้เสียเปรียบและเสียโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ

"ปัจจุบันท่าเรือน้ำลึกจ.สงขลาเองมีข้อจำกัดหลายประการเช่น มีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่มีมากขึ้นในอนาคต การขาดอุปกรณ์ขนถ่าย ร่องน้ำมีความลึกไม่เพียงพอกับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งการสร้างท่าเรือนี้จะมีควบคู่กันกับทางจ.สตูลคือที่ปากบารา" ดร.มานะ กล่าวและว่า

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหากดูความเหมาะสมทั้งหมดที่มีตั้งแต่เรื่องร่องน้ำ การคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ ความพร้อมของสาธารณูปโภค ขนาดของพื้นที่ รวมทั้งระยะทางที่สั้นที่สุดจากจ.สตูล ทำให้คณะทำงานวางพื้นที่เป้าหมายไว้ที่จ.สงขลา โดยมี 3 พื้นที่คือ ที่ต.วัดจันทร์ อ.สะทิงพระ ต.สะกอม อ.เทพา และต.นาทับ อ.จะนะ

"จากสองพื้นที่ที่เราลงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเขาไม่ยอมรับโครงการของเรา ด้วยเหตุผลหลายประการ สำหรับพื้นที่ต.นาทับ เราค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถสร้างโครงการนี้ในพื้นที่นี้ได้ หากประชาชนที่นี่ยอมรับ เพราะหากดูความเหมาะสมต่างๆ เช่นการมีพื้นที่สาธารณะที่มีหลายร้อยไร่ เส้นทางคมนาคมที่ไกล้ถนนสายหลัก ระยะทางจากจ.สตูลที่ไม่ไกลมาก" ดร.มานะ กล่าว

นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ นายอำเภอจะนะ กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 ของจังหวัดนี้ หากสามารถสร้างขึ้นที่พื้นที่ต.นาทับ จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่เช่นเรื่องภาษีที่อบต.สามารถเรียกเก็บและนำไปพัฒนาตำบลได้

"เรื่องนี้ชาวบ้านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของทุกคน แต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเจริญของชุมชนว่า ถ้าโรงงานไม่สร้างเขาไม่ราดยางถนนหรอก เช่นเดียวกัน องค์กรปกครองท้องถิ่นหากไม่มีงบประมาณจากตรงนี้ก็บริหารยาก อย่างไรก็ตามเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเช่นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง การทำประมงของชาวบ้านระหว่างการก่อสร้างซึ่งก็ต้องศึกษากัน"

ด้านนายสุไหลหมาน โหดเส็น นายกอบต.นาทับ กล่าวว่า วันนี้เป็นเพียงการระดมความคิดเห็นว่าพื้นที่ต.นาทับมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโครงการ ซึ่งหากประชาชนต.นาทับเห็นด้วยก็ต้องมีการศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจของชุมชนอีกมาก

"ขณะนี้ชาวบ้านที่ค่อนข้างเป็นห่วงก็มีจากหมู่7และ11(เป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้โครงการ) ทางโครงการฯเองหากจะทำที่นี่จริงๆ ต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากโครงการ อย่างไรก็ตาม ดร.มานะเองท่านก็บอกว่าไม่มีผลกระทบร้ายแรงอะไรกับพื้นที่มากนัก เพราะมีการศึกษาที่ค่อนข้างครอบคลุมและสามารถเตรียมป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้" นายสุไหลหมาน กล่าว

นายนิรันดร์ หมัดเลาะ ประธานสภาอบต.นาทับ กล่าวว่า วันนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลบางส่วนของบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งในรายละเอียดนั้นยังต้องมีการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นกันอีกหลายรอบ เพราะเป็นโครงการใหญ่

นายนพดล นุ้ยสมัน ราษฎรหมู่ 4 กล่าวว่า ตนสนใจเรื่องวิธีทำประชาพิจารณ์ว่าหากโครงการจะเกิดขึ้นในต.นาทับจริง จะมีการทำกันอย่างไรเพื่อให้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชนมากที่สุด เพราะสังเกตจากหลายๆ โครงการไม่ครอบคลุมความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง

โดย Focus Team

Comment #1
เศร้า
Posted @October,11 2007 07.59 ip : 146...16

แล้วท่าเรือนำลึกที่มีแล้วละครับ

Comment #2
พอเพียง
Posted @October,11 2007 08.02 ip : 146...16

ขอให้เพียงพอ

แสดงความคิดเห็น

« 8854
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง