สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

ทิศทางตลาดเขาน้อย

..............หากใครที่โอกาสสัญจรผ่านเส้นทางถนนจะนะ-เทพา-ปัตตานีเมื่อข้ามสะพานคลองเทพา ผ่านเข้าสู่อำเภอเทพา  ขับต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือก็จะเห็นทะเลสีเขียวใส หาดทรายขาวในวันที่อากาศดี ที่ตรงนั้นจะรู้จักดีในชื่อหาดสะกอม

ทิวสนขนานชายหาดมีให้เห็นสุดสายตาโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ตลาดระยะทางประมาณ 200 เมตร จะเห็นความคับคั่งจอแจด้วยแม่ค้าพ่อค้าที่ส่วนมากเป็นคนสะกอมและผู้จับจ่ายซื้อของ ที่เป็นทั้งคนในพื้นเทพา นักท่องเที่ยว  และคนที่ใช้เส้นทางจะนะ-เทพา-ปัตตานี ปัจจุบันตลาดเขาน้อยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยเฉพาะให้กับคนสะกอม  หาดสะกอมและตลาดเขาน้อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของทั้งคนสงขลาและปัตตานี แต่เนื่องจากการเกิดขึ้นของตลาดเขาน้อยเกิดจากการที่ชาวบ้านรอรถเพื่อนำผลผลิตประมงไปขายที่ตลาดจะนะ แล้วมีคนผ่านมาแวะซื้อของสดเหล่านั้น ในวันถัดมาก็มีคนซื้ออีก ชาวบ้านจึงนำเอาผลผลิตทางการประมงมาวางขายข้างถนน  จนตลาดติด และเป็นตลาดเขาน้อยในปัจจุบัน  เมื่อทิศทางของตลาดเขาน้อยยังขาดในการวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำหรับคนที่มีโอกาสใช้เส้นทางจึงพบเห็นปัญหาที่เด่นชัด คือ 1.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จะพบเห็นปัญหาขยะที่กระจัดกระจายตลอดแนว ยังไม่รวมถึงด้านสุขอนามัยของตลาด แม่ค้า หรือ กระทั่งคุณภาพสินค้า 2. การคมนาคม ที่จะเห็นความคับคั่งจอแจ รถจอดบนถนนไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดปัญหาการสัญจรโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  จนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคุณพระนาย สุวรรณรัตน์ ได้เดินทางผ่านจึงมีนโยบายที่ต้องการจัดระเบียบตลาดเขาน้อย  และมีการให้นโยบายมากับนายอำเภอเทพาแล้ว เมื่อทิศทางระดับนโยบายชัด แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนพิสูจน์แล้วว่าความสำเร็จไม่สามารถเกิดจากนโยบายจากข้างบนเพียงด้านเดียว แต่ต้องผนวกกับการรับรู้และมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่  ส่วนท้องถิ่น และสำคัญคือ ชุมชน ที่มา สงขลาสร้างสุข

Comment #1รูปไม่มีเหรอ
kwanta
Posted @March,18 2014 10.44 ip : 223...98

น่าจะถ่ายรูป ตลาด บรรยากาศตลาด ทะเลแถวนั้นมาลงบ้างนะ ไม่มีรูปประกอบเลย (จาก เด็กบ้านสวรรค์)

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง