อาหารหลังคลอด ไก่ดำตุ๋นยาจีน

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

akeger akeger

[อาหารหลังคลอด](https://www.kindeefarm.com/blackchickensoupformom) [ไก่ดำตุ๋นยาจีน](https://www.kindeefarm.com/single-post/2017/08/08/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99)

อาหารหลังคลอด

อาหารหลังคลอด

อาหารหลังคลอด ไก่ดำตุ๋นยาจีน

by akeger @February,20 2018 21.13 ( IP : 223...170 ) | Tags : อาหารหลังคลอด

อาหารหลังคลอด ที่แนะนำสำหรับคุณแม่หลังคลอด

  1. ผัวใบเขียว และผลไม้ : เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และวิตามิน ช่วยบำรุงร่างกาย และเสริมภูมิคุ้มกัน
  2. แป้ง : เช่น ข้าว หรือ ขนมปัง เพื่อให้ได้พลังงานที่เพียงพอ
  3. เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ : คุณแม่หลังคลอดต้องการโปรตีนจำนวนมากเพื่อใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สมานแผล และสร้างน้ำนม
  4. ธาตุเหล็ก : คุณแม่หลังคลอดต้องการธาตุเหล็กเพื่อสร้างเม็ดเลือดทดแทนที่เสียไประหว่างคลอดบุตร
  5. วิตามีน C : ช่วยเสริมภูมิต้านทาน
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว