สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สัมมนา “ชะลอวัย...ฟื้นฟูสุขภาพ”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ชะลอวัย...ฟื้นฟูสุขภาพ”    เติมเต็มความรู้เรื่องราวสุขภาพศาสตร์แห่งการชะลอวัย เพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดย 2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและศาสตร์แห่งการชะลอวัย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย และอาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพบริการให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและโภชนาการอย่างใกล้ชิด พบกันวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งโทร. 02 618 778 1-4 ต่อ 107, 081-4214692, Line : @okmass

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว