สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

เครือข่ายพ่อแม่อัดกรมกร๊วก ยื้อผุดกฎคุมเรตติ้งป้องเอกชน

photo  , 400x300 pixel , 64,122 bytes.

ริดรอนสิทธิ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ (กปส.) แถลงข่าวคัดค้าน พรบ.ความมั่นคงในราชอาณาจักรพ.ศ...,พรบ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์และพรบ.การประกอบวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผ่านการผลักดันจาก คมช.และสนช.เนื่องจากริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน

องค์กรเครือข่ายครอบครัวออกมาสนับสนุนการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ พร้อมตำหนิกรมประชาสัมพันธ์ที่เพิกเฉยไม่เร่งออกประกาศควบคุมการจัดเรตติ้งอย่างเป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวผู้ปกครองเฝ้าระวังสื่อและสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จัดเสวนาเรื่องจัดเรตติ้งทีวีสาธารณะกับความหวังของสถาบันครอบครัว ซึ่งนายกิจ สุนทร แกนนำเครือข่ายผู้ปกครองเฝ้าระวังสื่อ กล่าวว่า เครือข่ายสนับสนุนการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ และมติครม.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ให้รายการ น.คือรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำสำหรับเด็กอายุระหว่าง 13-18 ปี ออกอากาศหลังเวลา 20.00 น. ส่วนรายการ ฉ คือ รายการเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ ออกอากาศหลังเวลา 22.00 น. เพื่อคุ้มครองเด็กจากการบริโภคสื่อไม่เหมาะสม เพราะสภาพสังคมปัจจุบันที่ผู้ปกครองต้องหาเช้ากินค่ำต้องปล่อยให้บุตรหลานดูโทรทัศน์เพียงลำพัง ซึ่งถือเป็นข่าวดีของสังคม แต่ที่น่าเสียใจคือ กรมประชาสัมพันธ์ไม่สนองนโยบายรัฐบาล เพราะยังไม่ดำเนินการอะไรเป็นรูปธรรม

"จนถึงวันนี้กรมประชาสัมพันธ์กลับเพิกเฉยไม่ออกระเบียบอะไรมารองรับ เครือข่ายจึงขอตั้งคำถามถึงนายปราโมช รัฐวินิจ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ว่ามีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร มีอะไรติดขัด ถึงได้ทำเหมือนยื้อเวลาที่จะออกกฎมาป้องกันเด็กและเยาวชน หรือเป็นห่วงผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตละครมากกว่า และอยากฝากไปถึงคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่แสดงเจตจำนงชัดเจนที่จะสนับสนุนแนวคิดจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ ว่าความตั้งใจดีกำลังจะถูกขัดขวาง"แกนนำเครือข่ายกล่าว

ขณะที่นายฮิมรอน เชษฐวัฒน์ แกนนำเครือข่ายฯอีกคนหนึ่งกล่าวว่า มติครม.ดังกล่าวให้กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดลำดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหา รวมถึงกำหนดช่วงเวลาการออกอากาศ และกำหนดให้จัดทำกฎหมายและนโยบายรองรับการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ ถือเป็นการกำหนดไว้ชัดเจนว่า กรมประชาสัมพันธ์ต้องออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อมารองรับ แต่จนถึงขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ดำเนินการใดๆ การกระทำเช่นนี้จะถือได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

ทั้งนี้ ระหว่างการเสวนาส่วนหนึ่ง มีการนำเสนอผลการศึกษาของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เรื่อง "1 ชั่วโมง... ดูทีวี มีสุข" ที่สำรวจพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของเด็กอายุ 3-12 ปี ในกทม. พบว่า เด็กส่วนใหญ่ดูรายการของผู้ใหญ่ถึง 54.1% นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาการดูโทรทัศน์ของเด็กที่ส่งผลต่อพฤติกรรม พบว่า หลังเด็กดูรายการโทรทัศน์แล้ว เด็กจะวิ่งเข้าหาของเล่นที่เป็นอาวุธ โดยไม่สนใจเล่นของเล่นที่เป็นจินตนาการ จึงสรุปได้ว่า โทรทัศน์มีผลให้เด็กนิยมเล่นของที่ทำให้เกิดความรุนแรงมากกว่าของเล่นแบบสร้างจินตนาการ

ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า การศึกษาของนักจิตวิทยาถึงพฤติกรรมของเด็กในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า เด็กจะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงใน 3 ลักษณะคือ 1.ทำตาม โดยใช้แบบอย่างจากพฤติกรรมที่พบเห็นในรายการโทรทัศน์ 2.ความชินชา จากการพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรายการบ่อยๆ และ3.ลดความยับยั้งชั่งใจในด้านความรุนแรงและเรื่องเพศ

"สื่อโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ให้ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองเด็ก เพราะความสามารถของเด็กในการใช้วิจารณญาณ และการตัดสินใจไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่" น.พ.ยงยุทธกล่าว

วันที่ 2/7/2007 แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

« 5651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง