สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 15:26:00
ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หวังจัดระเบียบคลื่นวิทยุโทรทัศน์ใหม่ รวมถึงเคเบิลและวิทยุชุมชน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด โดยหวังว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปสื่อ

ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดการประกอบประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ เช่น วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เช่น สื่อตามสาย และเคเบิลทีวี

ทั้งนี้ จะมีการออกใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ 1.ใบอนุญาตในการประกอบกิจการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับความรู้ ความมั่นคงให้กับองค์กรของรัฐ หน่วยงานราชการ สมาคม และมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร 2.ใบอนุญาตให้กับการประกอบกิจการชุมชนโดยให้กับผู้ประกอบประโยชน์ให้กับท้องถิ่น เช่น สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น 3.ใบอนุญาตในกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งในประเภท และระดับพื้นที่ให้บริการไม่เกิน 3 จังหวัดโดยหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะทำให้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น เอเอสทีวี และวิทยุชุมชน สามารถขอใบอนุญาตได้ตามกฎหมาย

รายละเอียดร่างกฎหมาย ดูที่

http://www.bangkokbiznews.com/2007/07/09/WW676701news.php?newsid=83108

แสดงความคิดเห็น

« 1615
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง