สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

คุยเรื่องสื่อภาคประชาชน

สื่อภาคประชาชน เป็นสื่อที่ประชาชนสร้างขึ้นเอง เพื่อเป็นพื้นที่สื่อทางสังคมให้กับภาคประชาชน เป็นปากเสียงให้ประชาชนเพื่อสื่อกับสังคม ให้ความรู้ สื่อทางเลือกที่ไม่ใช่กระแสหลัก

มีคนเข้าร่วม ภาณุมาศ , ชาตริต , ถนอม , เอกชัย

เกริ่น ชาคริต เป็นนักเขียน เขียนเรื่องท่อก๊าซ เคยไปช่วยที่จะนะ งานเขียน "กรณีท่อก๊าซ ชีวิตที่ไม่ได้เลือก" ร่วมกับ ถนอม ทำงานเขียนส่วนตัวและทำงานให้กับเครือข่ายแผนสุขภาพ ล่าสุดเข้าร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา

ทุนของสงขลา มีกลุ่มทำงานอยู่หลากหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเช่น

  • กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนชาวบ้าน
  • สาย NGOs ทำเรื่องประมง ท่อก๊าซ สลัม 4 ภาค เรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นคลอง เกษตร
  • กลุ่มประชาสังคม กลุ่มพี่หนู สงขลาฟอรั่ม หาดฟอรั่ม
  • เครือข่ายสมัชชา
  • วิทยาลัยวันศุกร์ มีเวทีเรียนรู้ เว็บ จับเรื่องท่อก๊าซ นโยบาย
  • สายสุขภาพ

ทำจดหมายข่าวเรื่องคลองอู่ตะเภา และเว็บไซท์ เพื่อสื่อข้อมูลของคลองอู่ตะเภา

ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนมาร่วมกัน เช่น คนเขียนหนังสือ คนทำเว็บไซท์

ใช้แนวคิดเชิงประชาสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทำงานให้เข้ากันได้กับทุก ๆ กลุ่ม

สิ่งสำคัญของสื่อไม่ใช่ความเป็นกลาง แต่คือความเป็นธรรม คนทำสื่อจะต้องมีวุฒิภาวะ ทั้งความรู้ ความดี จริยธรรม ต้องคลุกคลีกับความเป็นจริง โดยเฉพาะสื่อภาคประชาชน

การทำสื่อในพื้นที่ช่วงแรก ใช้สื่อเกือบทุกอย่าง ทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซท์คลองฯ นโยบายสาธารณะ

สื่อแผนสุขภาพจะเนื้นเรื่องการจัดระบบมากกว่า พยายามหาเครื่องมือที่จะนำมาใช้เชื่อมโยงเครือข่าย

เครือข่ายสื่อของแผน

  • เครือข่ายวิทยุชุมชน เช่น ท่าข้าม บางเหรียง เกาะบก
  • วิทยุสาธารณะ คลื่น 101 MHz

แสดงความคิดเห็น

« 9460
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง