สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ทำเนียบสื่อมวลชน

ทำเนียบสื่อมวลชน

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail
1. นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-2851 0-7432-1105 0-9876-3870

 1. นายอารมณ์ คงสกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-3689 0-7424-5643 0-1698-5932

 2. นางสาวศรัญญา วงศ์ชฎิลพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 3 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5800 0-7423-5801 0-9876-0527
  hatyai@thaitv3.com

 3. ร.อ.เทียนชัย ไชยะแสน หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 5 นายพิพัฒน์ เบญจะไชยโชติ สถานีวิทยุ วปถ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-1685(f) 0-7421-2929

 4. หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 7 โรงแรมเดอะรีเจนซี่ ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-9988 0-7423-9989

 5. คุณมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 9 โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า ชั้น 6 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7435-038 0-7435-0382 (f) 01-1743872

 6. คุณวิเชียร ฉ่ำสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายข่าว สทท.11 หาดใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4120

 7. ศูนย์ข่าวไอทีวี 77/25 หมู่ 8 ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7446-5301 0-7446-5302 (f) 0-7446-5303

 8. คุณพิทยา วิสมิตะนันท์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 0-7433-3220 0-7433-3221 0-7433-3555 (f)

 9. นาวาเอก ศักดิ์นรินทร์ เจริยสุข หัวหน้าสถานีวิทยุ สทร.6 สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง สทร.6 สงขลา ถ.ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-1722 0-7432-6759

 10. ผศ.พิมพา ศิลาวัชนาไนย หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ. หาดใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ. หาดใหญ่ ตู้ ปณ.96 ปทฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-2888 0-7421-2825 0-7421-2112 (f)

 11. ร.ต.อ.วีระชัย สุดสงวน หัวหน้าสถานีวิทยุ สวพ.3 สถานีวิทยุการะจายเสียง สวพ.3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90250 0-7421-0444

 12. พลตรีสัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ ทภ.4 สถานีวิทยุกระจายเสียง ทภ.4 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7421-1980 0-7421-1504 (f)

 13. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร หัวหน้าสถานีวิทยุ ตชด.ที่ 43 สถานีวิทยุกระจายเสียง ตชด.ที่ 43 ต.บ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7421-1876

 14. คุณสุมาลี เอ่งฉ้วน นายสถานีวิทยุ อสมท. หาดใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.หาดใหญ่ 39 ถ.วงศ์วานิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ่ 0-7423-5668 0-7423-5669 01-6761855

 15. ร.อ.เทียนชัย ไชยะเสน หัวหน้าสถานีวิทยุฯ สถานวิทยุกระจายเสียง วปถ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110ี 0-7421-1554 (f)

 16. น.ท.เอนก จิโรภาส หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.011 สถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.011 กองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 0-7425-1222

 17. รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าสถานีวิทยุ มก.สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.สงขลา ต.บ้านน้ำกระจาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0-7433-3582

 18. คุณสุนทร วงศ์หมัดทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7433-3590 0-7444-7022 0-7421-2929

 19. คุณไชยยงค์ มณีพิลึก หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.เดลินิวส์ 29 ถนนไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4775 0-7423-2804 (f) 01-6097069

 20. คุณมณี พรหมแก้วบก.นสพ.กรุงเทพธุรกิจ (ภาคใต้) บก.ศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคใต้ 88/9 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-0976 0-7421-0978 0-7421-0039 (f) 01-9278709

 21. คุณเฉียบ เจริญมหัธชัย บก.นสพ. สยามทักษิณ 46/14 ถ.ปุณณกันต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7426-2614

 22. คุณเทพณรงค์ วิริยะกุล บก.นสพ.ไทยแหลมทอง/ไทยรัฐ 166/3 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5131

 23. คุณปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ บก.นสพ.ไทยนิวส์/สยามรัฐ 156 ซอยเลียบอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7432-7645 0-7436-2764 01-8980052

 24. คุณชูเกียรติ ครรชิตะวาณิช บก.นสพ.อาณาจักร (ภาคใต้) 136 ถ.รัตนอุทิศ ซอย 2 ตลาดสีทุ่งทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7436-3412 09-2994667

 25. คุณสันต์ชิต ชิตวงศ์ บก.นสพ.มติชน 31/2 หมู่ 7 ต.ทุ่งสวน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90110 0-7425-1905

 26. คุณวัชรินทร์ รัตนมณี บก.นสพ.คนใต้ 161/22 ถ.แสงศรี ซอย 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-8948 0-7446-0867 0-7435-0132 (f)

 27. คุณเปี๊ยก โปสการ์ด ศูนย์รวมข่าวเกียรติศักดิ์ 228/19 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-4939 0-7435-0749 (f)

 28. คุณประสาน สุขใส บก.นสพ.โฟกัสสงขลา 22 ถ.เพชรเกษม ซอย 15 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7446-4423 0-7446-4422

 29. คุณวิชยันต์ บุญโชติ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ/บางกอกโพสต์ 652/1-2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7454-1487/365700 01-8966920

 30. คุณคนึง ธรรมดี บก.นสพ.ไทยราษฎร์ 488/6 ถ.จะนะ-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 0-7443-1379 0-7437-8900 (f) 01-2723183

 31. คุณประสุข เล็กอาราม นสพ.บ้านเมือง/เสรีรายวัน 45/2 ถ.ทะเลหลวง ซอย 17 อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-2657 09-9761545

 32. คุณประวิทย์ จันทรวงศ์ไพศาล นสพ.ข่าวสด 307 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-0525

 33. คุณชาญชัย เวศยาสิรินทร์ ผู้สื่อข่าวช่อง 3/ไทยรัฐ 52/4 หมู่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 0-7444-3500 07-2959798 09-1982562

 34. คุณอนงค์ วงศ์ช่วย นสพ.มติชน 13 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 0-7448-6400 09-6552712

 35. คุณสันติภาพ รามสูตร ผู้สื่อข่าวช่อง 5/คมชัดลึก 0-7443-7229 01-8983927

 36. คุณนงค์ มณีโชติ ผู้สื่อข่าวช่อง 7
  36 ซอย 9 ถ.ริมทางรถไฟนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-2858 0-7444-1744 01-5417306

 37. คุณวราภรณ์ ชวพงษ์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 24-6 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-8400

 38. คุณวสันต์ อัครเดช บก.นสพ.หาดใหญ่ เจอร์นัล 901/65 ถ.ไทยสมุทร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7425-2543 0-7442-2610 (f)

 39. คุณสมพงค์ พรหมอินจันทร์ บก.นสพ.กังสดาลนิวส์ 322/11 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-4238

 40. คุณภักดี หมัดอะด้ำ บก.นสพ.สื่อสยาม/แนวหน้า 12/240 หมู่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-3759 06-9600101

 41. คุณวีระพันธ์ ลำใย นสพ.มิลเลเนี่ยมโพสต์ 125/127 ถ.พลพิชัย ซอยนพเก้า 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-3344 06-9612512

 42. คุณกิติยานี สมหมาย นสพ.สมาร์ทนิวส์/สยามธุรกิจ 43/39 หมู่ 6 ซอยทุ่งโค ถ.ปุณณกัณต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110. 0-7420-1180

 43. คุณสุรเชษฐ์ ประยืนยง เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ บ.พิธานพาณิชย์จำกัด 97/57-58 หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7432-5062-3 0-7432-5068 01-8979785

 44. นสพ.สมิหลาไทม์รายปักษ์ 41 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7435-6805

 45. คุณพงษ์เกียรติ แซ่ตั้ง บก.นสพ.หาดใหญ่โพสต์ 414/86 หมู่ 1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 06-9601512

Comment #1
ตอนนี้ยังมี นสพ. ทา
Posted @February,28 2007 23.46 ip : 222...27
Photo : , 224x140 pixel 5,066 bytes

ชี้ทิศ  เสริมทาง  สร้างไทย  หนังสือพิมพ์เพื่อท้องถิ่น  (วิเคราะห์  เจาะลึก  ท้องถิ่นและสากล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ชุมชน)

Comment #2
yaovalak
Posted @August,16 2007 12.24 ip : 61...68

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสงเคราะห์ประชาทุกท่านพบปะสังสรรค์ในวันที่ 1 กันยายน 2550  ณ โรงแรมสมิหลา  สงขลา  เวลา 18.00  น.

Comment #3
yaovalak
Posted @August,16 2007 12.26 ip : 61...68

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนสงเคราะห์ประชาทุกท่านพบปะสังสรรค์ในวันที่ 1 กันยายน 2550  ณ โรงแรมสมิหลา  สงขลา  เวลา 18.00  น.

Comment #4ขอเชิญสัมมนาฟรี
DD
Posted @August,05 2009 10.44 ip : 58...230

ขอเชิญสัมมนาฟรี “ระบบการจัดการพลังงาน และ การอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎหมายใหม่ ตาม พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน ฯ”เพื่อรับทราบข้อมูลกฎหมายล่าสุด แนวทางมาตรการส่งเสริมจากกระทรวงพลังงาน และ เทคนิคในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับเอกสารและ CD เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และ ถาม – ตอบ ปัญหาด้านพลังงานได้ฟรี โดยมีกำหนดสัมมนาจังหวัดสงขลา วันศุกร์ 14 ส.ค. 52 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เวลา 8.30 น.-16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2642 5241-3 ต่อ 106-9

Comment #5
ศิศิรา จอลลี่
Posted @September,05 2018 14.08 ip : 202...159

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)จะจัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพฯ หัวข้อ เสริมสร้างความรู้ในการจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานี  ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศ หรือผู้แทนที่ทำหน้าที่บริหารสถานี ในพื้นที่ จ.สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สถานีละ 1 คน เข้าร่วมอบรม ผู้สนใจติดต่อขอแบบตอบรับได้ที่ 02-2717600 ต่อ 5589 และ 5559

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง