สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

ติดตามการเดินทางของคนตัวเล็กในพื้นที่เล็ก ๆ แต่สร้างพลังอย่างมหาศาล

โปรดติดตามการเดินทางของคนตัวเล็ก ในพื้นที่เล็ก ๆ แต่สร้างพลังอย่างมหาศาล ในรายการสื่อสุขภาพสัญจร ทุกวัน  จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 -13.00 น.

ฟังภาษาอังกฤษง่าย ๆ พูดได้ง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ ผ่าน หนัง ภาพยนตร์ เพลง และ บทความ หรือ มุขขำ ๆ ใน รายการ English is Easy ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา 17.00 - 18.00 น. รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด F.M. 101.0 MHz หาดใหญ่ หรือ บ้าน บ้าน เรดิโอ - ฟังสดหรือฟังย้อนหลัง , Sweet Junior หรือ สงขลาสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง