สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

27 เมษายน พ.ศ. 2550 17:59:00
"ไพบูลย์"เตรียมแก้กฎหมายยืดเวลาขยายจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านออกไปอีก1-2ปี พร้อมสนับสนุนกอลงทุนหมู่บ้านต่อไป

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :      นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่าได้เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า รัฐบาลยังสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านต่อไป ส่วนปัญหาที่สะสมมาจากรัฐบาลที่แล้ว ต้องปรับปรุงและดูแลพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อให้หมู่บ้านดูแลดูแลตนเอง เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกลไกอื่น ๆ ในท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ

    นายไพบูลย์ กล่าวว่า การที่ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กำหนดให้ตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลนั้น ปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านยื่นจดทะเบียนแล้วจำนวน 20,086 กองทุน ที่เหลืออีก 66,269 กองทุน ยังไม่มีความพร้อม  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ในเดือนพฤษภาคม จะพิจารณาถึงแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวว่า จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1. ถ้าหมู่บ้านใดยังไม่มีความพร้อม ยังไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่เสียหายอะไร เพราะกองทุนในหมู่บ้านหลายกองทุน มีเงินทุน 100-200 ล้านบาท ก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ 2. แก้ไขกฎหมายขยายเวลาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลออกไป 1-2 ปี คาดว่าจะได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งหน้า

แสดงความคิดเห็น

« 7714
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง