สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้าน

กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้าน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2549 15:32 น.


      ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -
      นายสุเทพ วุฒิศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยผลของการดำเนินงานในระยะ 5 ปี มีจำนวน 1,088 กองทุน สมาชิกกู้ยืมครบทุกกองทุนจำนวน 83,432 ราย เป็นวงเงินกว่า 1,039 ล้านบาท
      ส่วนใหญ่นำไปประกอบการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย และบริการ เช่น ช่างตัดผม ตัดผ้า และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อประชาชนมีอาชีพ ก็ย่อมทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
      ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้วางกรอบและทิศทางการดำเนินงาน คือ งานสนับสนุนการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคล และให้สามารถพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน พัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ ตลอดจนการสนับสนุนภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนภาคีร่วมพัฒนาในการดำเนินการเร่งรัดติดตามช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านที่มีหนี้ค้างชำระ
      "ประเด็นสำคัญของกองทุนฯสงขลา คือ คณะกรรมการ สมาชิก เครือข่าย ภาคีพัฒนา ทางจังหวัดได้ประเมินผล และพบปัญหาที่ผ่านมา คือ มีช่องว่างของการขาดบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน" นายสุเทพ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง