คนภูเขา

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คนภูเขา คนภูเขา

คนภูเขา_pol นอกคอก

บันทึกด้วยดินสอ.คลองภูมี

...บันทึกด้วยดินสอ... ตอน ..ต้นไม้ในมือหนูไปอยู่ไหน

คนภูเขา

photo , 500x375 pixel , 126,110 bytes.

บันทึกจากป่าดินร้อยไร่...


จดหมายถึงคุณต่าย


..เคยสัญญาว่าจะส่งบันทึกด้วยดินสอไปให้อ่าน  แต่หาเรื่องประทับใจไม่ได้ซักที

กลัวว่าลายเส้นดินสอจะไม่คม เลยต้องรอจนถึงวันนี้ อย่าเบื่อที่จะอ่านนะครับ

............

Relate topics

Comment #1บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 22.55 ip : 118...67

............. เข้าเรื่องดีกว่า ฝนที่ภูเขาแก้วนะ ตกหนักมาก ปริมาณน้ำฝน มากกว่า 300 มิลลิเมตร เลยครับ เป็นฤดูน้ำหลากของ

ภาคใต้ตอนล่าง  ฝนตกหนักและตกติดต่อกันหลายวัน มันช่างตรงข้ามกับบ้านคุณต่าย และชาวเราหลาย ๆ ภาค ที่ได้รับ

ลมหนาว กับสีสรรค์ของป่ากันแล้ว น่าอิจฉาจริง ๆ

  ทีมเรา กับเครือข่ายทำกิจกรรมปลูกป่ากลางฝนฉ่ำกันครับ  ขอเล่าภาพรวมก่อนก็แล้วกัน  มันก็คือการปลูกป่า ที่เชิญ

ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ มาเปิดงาน ระดมมวลชนแนวร่วมคนรักษ์ป่า มาทำหน้าที่ตามใจรัก จบด้วยกินข้าวแกงไก่ ใส่หยวก

กล้วยเถื่อน ถ่ายรูปร้องเพลง กันละครับ .............

Comment #2บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 22.59 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 116,267 bytes


  ...........................

ไหว้ท่านสมภารทอง                    ไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา      เทวดารักษา กับการแก้บนก่อนเริ่มกิจกรรม

...........................................

Comment #3บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.05 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 113,643 bytes

...ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ อ่านเอาเองครับในแผ่นป้าย...ส่วนผู้สนับสนุนอย่างเป็นกันเองได้แก่....
ชาวบ้านหมู่ที่7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิครับ

Comment #4บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.08 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 124,242 bytes

ภาพมวลชนที่ไม่แยก เหลือง แยกแดง .....มีแต่หัวใจรักษ์ สีเขียว

Comment #5
Posted @January,01 2009 23.19 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 115,519 bytes

ชาวเราแบ่งหน้าที่กันทำงานครับ น้องช้างในฐานะเจ้าภาพ รับหน้าที่ต้อนรับ ส่วนคนอื่น ๆ ก็ทำหน้าที่ต่าง ๆ กันไป

มีการประชุมก่อนปลูกป่าด้วยครับ ส่วนคนภูเขามีหน้าที่ จัดกิจกรรมเด็ก กับดูแลความปลอดภัย เป็นงานถนัดละ

เรื่องดูแลความปลอดภัย วันนั้น ไม่มีการทะเลาะ หรือแย่งกันปลูกป่า เลย งานที่รับมอบหมายไม่บกพร่องเลย 55

.......ขอเข้าประเด็นว่า ทำไมต้องปลูกป่าในป่าดินร้อยไร่ นะ ก่อนหน้านี้ป่าดินร้อยไร่ ได้ถูกสัมปทาน ทำเหมืองแร่พลวง

ก่อนทำเหมือง ก็ด้องมีการเอาต้นไม้ไปเข้าโรงเลื่อยก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อไม้หมด ก็ไม่มีการทำเหมืองแร่ต่อ โดยอ้าง

ว่าสายแร่มีน้อยไม่คุมกับการลงทุนทำเหมือง แถมยังเอาที่ดินสัมปทานบัตร ไปหลอกขายชาวบ้านอีกนะครับ..

ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศปิดป่า ชาวบ้านเลยออกจากพื้นที่ ป่าดินร้อยไร่เลยเป็นป่าฟื้นตัวใหม่ครับ

.........................อ้อ! ลืมไป ขอขอบคุณนายทุนแห่งประเทศไทย ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ปลูกป่า ขอบคุณจริง ๆ

Comment #6บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.23 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 108,017 bytes

ทรัพยากรจังหวัดสงขลา กับ นายอำเภอรัตภูมิ รับมอบต้นไม้จากเด็ก ๆ เพื่อประเดิมปลูกป่า

Comment #7บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.26 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 114,293 bytes

ทีมปลอดภัยทำหน้าที่ครับ เชิญ ประธานข้ามน้ำไปปลูกป่า

Comment #8บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.34 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 90,537 bytes

น้ำใจตอบแทนเล็ก ๆ    แกงคั่วไก่ กับหยวกกล้วยเถื่อน  ง่าย ๆ แต่อร่อย ครับ

ต้องขอบคุณแม่ครัวชาวหมู่ที่ 7 ต.ท่าชะมวงละครับ

Comment #9บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.43 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,738 bytes

กับกิจกรรม "ต้นไม้ในมือหนู ไปอยู่ไหน?"

.คุณต่ายครับ บันทึกด้วยดินสอ ของคนภูเขา ได้บันทึกเรื่องราวความประทับใจในป่าเขา

ไว้หลายตอน คุณต่ายคงเคยอ่านบ้างแล้ว กิจกรรมที่จะเล่าให้ฟัง เกิดจากความคิด

และการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ ของหลาย ๆท่านเราไม่สามารถ

ทำงานเหล่านี้สำเร็จได้หรอก ถ้าไม่มีทีม ที่เข้าใจ รักษ์ในป่าเขาบ้านเราเหมือนกัน

.....เล่าให้ฟังดีกว่าครับ เราเกิดแนวคิดกันว่า เมื่อมีการปลูกป่าแล้ว เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมอะไรบ้าง ประชุมร่วมกันแล้วเลยเกิดกิจกรรมเด็ก 2 ส่วนครับ  ส่วนแรกก็คือ

การเพาะกล้าไม้พื้นถิ่น (ลูกไม้ที่อยู่ในป่าแถบนี้) เราจัดกิจกรรมด้วยแนวคิดว่า เมื่อถึงวันปลูกป่าเมื่อไหร่

ในเรือนเพาะชำของเราจะมีต้นกล้าเต็มเรือนเพาะชำ แต่หลังจากปลูกป่าแล้วเรือนเพาะชำของเราก็ว่างเปล่า

ต้องรอโครงการหน้า ถึงจะมีต้นกล้ามาอยู่ในเรือนเพาะชำของเราอีก  เลยเกิดแนวคิดว่าเราจะช่วยกัน

เพาะกล้าไม้พื้นถิ่นของเราเอง ด้วยมือเล็ก ๆ ที่จะร่วมกันคนละต้น แล้วเราจะนำกลับไปไว้ในเรือนเพาะชำ

แทนที่ต้นไม้ที่ปลูกกันในวันนั้นครับ  เลยเกิดภาพประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานในวันนั้น จนได้รับการชื่นชม

กิจกรรมแบบง่าย ๆ ของเราครับ

..ต้องเล่าเบื้องหลังกิจกรรมหน่อยนึ่ง....ช่วงทำกิจกรรมนะ ฝนตกทุกวัน ทีมของเราดันต้นไปหาพันธ์ไม้

ในป่ากลางสายฝนกันครับ ต้องเดินป่ากัน2-3 ชั่วโมง เพื่อที่จะหาพันธ์ไม้ที่ต้องการ ก็มีต้นสะตอป่า

ต้นตะเคียนหิน ต้นตีนเป็ด ไม้สาย ต้นกฤษณาป่า ต้นหลุมพอ ฯลฯ ละครับ

Comment #10บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.47 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 106,236 bytes

ต้นไม้ที่หนู ๆ ช่วยกันเพาะชำวันนี้ไม้รับคำชี้แจงว่า เราจะนำไปปลูกที่ป่าอื่นด้วย

เลยใช้ชื่อกิจกรรมแบบตั้งคำถามกับเขาว่า "ต้นกล้าแกร่งของหนูจะไปเติบโตที่ผืนป่าแห่งไหน"

Comment #11บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.50 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 111,325 bytes

เพียงคนละต้น เมื่อเด็ก ๆ เริ่มทำ ผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วย ต้นกล้าใหม่ ก็เต็มเรือนเพาะชำเหมือนเดิม

Comment #12บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.52 ip : 118...67
Photo : , 450x338 pixel 113,386 bytes

อดใจไม่ไหว ต้องช่วยเด็ก ๆ

Comment #13บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,01 2009 23.54 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 93,007 bytes

ก่อนจะเริ่มกิจกรรม หนุกหนานแบบ คนเขาคนควน พักสายตาหน่อย

        บรรยายใต้ภาพว่า"ตาแป๋ว" ก็แล้วกัน...

Comment #14บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.00 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,956 bytes

........คิดใส ๆ  ใส่ลายเส้นสวย.......

....บันทึกด้วยดินสอ ได้บันทึกความประทับใจจากกิจกรรมเล็ก ๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่ง

ใช้ชื่อว่า"คิดใส ๆ ใส่ลายเส้นสวย"...ถ้าคุณต่ายมาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ภาพที่ถ่ายทอดออกไป

เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความประทับใจเท่านั้นเอง

ขอเล่าให้ฟังดีกว่า วันนั้นเราจัดกิจกรรมวาดภาพลายเส้นกันครับ โดยเชิญ

ครูเจมี มาช่วยสอนการวาดภาพลายเส้นให้เด็ก ๆ แล้วจากนั้นก็รับสมัครแข่ง

วาดรูปชิงรางวัลครับ  เรามีกติกา ว่า...วาดรูปลายเส้นอะไรก็ได้ แล้วเขียนบรรยายใต้ภาพมา

โดยมีการให้คะแนน สำหรับภาพ 50 คะแนนบรรยายใต้ภาพ 50 คะแนน ชิงรางวัล รถถีบ

(บ้านคุณต่ายเรียกเหมือนกันไหม)เราเรียกว่ารางวัลขวัญใจปลูกป่าแล้วก็มีรางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่3

Comment #15บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.02 ip : 118...67
Photo : , 515x386 pixel 120,222 bytes

....ตั้งอก ตั้งใจ......ฟังการถ่ายทอด.......

ครูเจมี ครูนอกท่อง.....สอนเด็กให้รู้จัก ลายเส้น ด้วยปากกาเจว

Comment #16บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.04 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 120,737 bytes

คุ่ซี้ ....ตั้งใจอย่างแรง

Comment #17บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.06 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 109,839 bytes

พี่คับ ช่วยเป็นโต๊ะให้ หนูหน่อย

Comment #18บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.08 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 127,334 bytes

แบบนี้เรียก ..."โต๊ะหมู่"

Comment #19บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.11 ip : 118...67
Photo : , 520x390 pixel 155,822 bytes

............ป่าเขา กับความคิดใส ๆ โดยมีผู้ใหญ่ใจดี ส่งเสริม

Comment #20บันทึกด้วยดินสอ,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 00.12 ip : 118...67
Photo : , 500x375 pixel 140,534 bytes

หามุมสงบ เพื่อถ่ายทอดเรืองราวบนผืนป่า สู่ลายเส้น

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว