สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ประกวดภาพถ่ายโบราณและประกวดก่อเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ประกวดภาพถ่ายโบราณ มี 2 ประเภท คือภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายวิถีชีวิต เวลา 14.00 น.ประกวดวาดภาพตามผู้เฒ่าเล่าความ  มี 4 ระดับ คือ นักเรียนชั้นประถม 3 - 6 นักเรียนชั้นมัธยม 1-3  นักเรียนชั้น ปวช.หรือมัธยม 4-6 และนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตัดสินเวลา 20.30 น. เวลา 17.00 น.ประกวดก่อเจดีย์ทราย มี 2 ประเภท ประเภทความคิด และประเภทสวยงาม ทางวัดเตรียมทรายไว้ให้กองละ 500 บาทและ 1,000 บาท  ผู้แข่งขันรวมกันเป็นคณะ คณะกี่คนก็ได้ไม่จำกัด ตัดสินเวลา 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดคลองแห หรือที่กำนันตำบลคลองแห ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองแหทุกหมู่บ้าน

แสดงความคิดเห็น

« 6811
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง