สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

สธ.หนุน 'จิตอาสาหมอพื้นบ้าน-สมุนไพร' ร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้าน

สธ.หนุน 'จิตอาสาหมอพื้นบ้าน-สมุนไพร' ร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้าน

รมว.สาธารณสุข ให้ สสจ.ทั่วประเทศ กระตุ้นประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ชื่นชมชุมชนบ้านคำพอก ท่าอุเทน นครพนม ใช้หมอพื้นบ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ในรูปแบบจิตอาสา บริการฟรีทุกวันพระ ได้ผลดี


บ่ายวันนี้ (2 กันยายน 2550) นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และกิจกรรมรณรงค์วัดความดันโลหิต ที่วัดศรีชมชื่น บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

นพ.มงคล ให้สัมภาษณ์ว่า ขอชื่นชมความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคำพอก ซึ่งมีพระครูธรรมศาส-วิลาสเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ชาวบ้านที่มีจิตอาสา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มาใช้ในการดูแลสุขภาพกันเอง ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากหน่วยงานใด อาทิ การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การนวดไทย การเดินนวดฝ่าเท้าด้วยกะลา และการใช้ยาต้มสมุนไพรที่ปลูกเองภายในบริเวณวัด ตามละแวกบ้าน และป่าชุมชน มาเสริมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่มาทำบุญที่วัดทุกวันพระ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยนี้มีจุดเด่นคือ ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน ซึ่งในทางการแพทย์หากทุกคนมีสุขภาพจิตดี จะทำให้สุขภาพกายดีตามไปด้วย

นพ.มงคลกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชน ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2554 ที่เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก และมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น โดยมีนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์ เช่น หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทยและสมุนไพรต่างๆ ที่มีในพื้นที่ในแต่ละชุมชน นำมาดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งหมอแผนปัจจุบันอย่างเดียว

ด้านนพ.เด่นชัย ศรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า เครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ที่วัดศรีชมชื่น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 และได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้มีแกนนำเครือข่าย ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากผู้อาวุโส และอบรมเพิ่มเติมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 คน และมีสมาชิกที่เป็นชาวบ้านในชุมชนอีกกว่า 20 คนให้บริการ โดยมีห้องอบสมุนไพร 2 ห้อง เตียงนวดตัว 2 - 3 เตียง โดยนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จากการบริจาคของชาวบ้านมาใช้ในการให้บริการ ผู้ที่มาทำบุญที่วัดในทุกวันพระและงานบุญต่าง เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. - 21.00 น. โดยที่ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มียาต้มสมุนไพรให้ดื่มควบคู่กับกินยาแผนปัจจุบัน ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด ที่ปลูกเองที่วัด ตามบ้าน และในป่าชุมชนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ไม่ต้องซื้อหา โดยมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยส่งเสริมสุขภาพบำรุงร่างกาย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ปลาไหลเผือก เพกา กฤษณา ชุมเห็ดเทศ เตยหอม ข้าวเย็นเหนือ เครือตาปลา ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาพบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยที่ดื่มน้ำต้มสมุนไพรควบคู่กับกินยาแผนปัจจุบัน และปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำ ส่วนใหญ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ค่อนข้างคงที่ ซึ่งจะป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ดี

Comment #1
ซาร์ซี่
Posted @December,17 2007 18.00 ip : 222...17
Photo :  , 113x96 pixel 43,371 bytes

Comment #2
ซาร์ซี่
Posted @December,17 2007 18.03 ip : 222...17
Photo :  , 113x96 pixel 43,371 bytes

ม่ายข้าวจาย

Comment #3
นา
Posted @March,06 2008 04.56 ip : 125...254

บทความนี้ดีมากค่ะ ทุกวันนี้ส่วนมากเรามองว่าจิตอาสาด้านสุขภาพมีแต่คนอาสามาทำงานใน รพ. เราลืมไปว่าจิตอาสาในชุมชนมีมานานแล้ว "แพทย์พื้นบ้าน" นั้นไง แต่ยังขาดการมองเห็นคุณค่าที่ดีงาม

Comment #4
สมุนไพร
Posted @March,03 2009 22.02 ip : 124...51

ขอบคุณสำหรับข้อมูลสมุนไพร

แสดงความคิดเห็น

« 7936
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง