สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรม

พัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรม วันที่  30  พฤศจิกายน  2549  เวลา  13.00  - 16.00  น.

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายประเสริฐ  รักษ์วงค์ 2. นางเอกจิตรา  จันทร์จิตจริงใจ 3. นายเส็น  เหล๊าะหมาน 4. นายชาคริต  โภชะเรือง 5. น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี

สรุปการพัฒนาโครงการ นายชาคริต  โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา แนวทางการพัฒนาโครงการวัฒนธรรมในพื้นที่โซนเหนือ 1. สภาพปัญหา
1.1 หนี้สินจากการกู้กลุ่มออมทรัพย์  เนื่องจากการไม่เข้าใจในแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์  ความไม่โปร่งใสของคณะทำงานในกลุ่มออมทรัพย์ 1.2 ยาเสพติดในเด็กวัยรุ่น 1.3 การลักเล็กขโมยน้อย  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.4 ทรัพยากรในพื้นที่ถูกทำลาย 2. ต้นทุนในพื้นที่ 2.1 การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา 2.2 การแสดงสิละ
2.3 หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านสุเหร่า  เรื่องข้าวไทยภูมิปัญญาไทย 2.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกรงนก  กลุ่มเย็บผ้า ปักผ้าคลุมผมมุสลิม  กลุ่มลี้ยงนก 2.5 กลุ่มโนรา ได้แก่ บ้านสะพานไม้แก่น  บ้านท่าหมอไทร  บ้านควนมีด 2.6 หนังตะลุง ได้แก่ บ้านควนขี้แรด 3. แนวทางการดำเนินกิจกรรม 3.1 ฟื้นฟู ศิลปการแสดงสิละ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมศิลปการต่อสู้ของชาวมุสลิม  ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซีย  และขยายมาทางจังหวัดปัตตานีประมาณ 400  กว่าปี และในพื้นที่จะนะได้มีคนนำสิละมาแสดงมากมาย  ซึ่งในปัจจุบัน มีแค่นายเส็น
เหล๊าะหมาน  ที่เป็นครูภูมิปัญญาด้านสิละในพื้นที่อำเภอจะนะ  การแสดงสิละจะประกอบด้วยเครื่องดนตรี  3 ชนิด ได้แก่ ปี่  กลองตัวผู้  ตัวเมีย ฆ้อง  มีการร่ายรำ ทั้งที่เป็นทีม คู่ และเดี่ยว  การแต่งกายเป็นการแต่งกายแบบมุสลิม 3.2 เป้าหมาย  ส่งเสริมเด็ก  สร้างทักษะชีวิต  นำความรู้เรื่องสิละมาขยายผล เพื่อสร้างความภูมิใจแก่ครูภูมิปัญญาในพื้นที่ 3.3 แนวทางกิจกรรม
3.3.1 ฝึกเยาวชนในโรงเรียน  ในชุมชน ด้วยการประยุกต์ท่าออกกำลังกายที่มาจากสิละ  ฝึกรำ 3.3.2 ค่ายเยาวชน  เพื่อฟื้นตำนานชุมชน  สาธิตการต่อสู้ 3.3.3 ศึกษาวิเคราะห์ท่าสิละ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 3.3.4 สร้างความสมานฉันท์

จบการประชุม

Comment #1
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้
Posted @January,01 2008 11.12 ip : 125...225

อยากให้มีการสอนศึกษาที่ทันสมัย การเรียนก้าวหน้า ถ้าอยู่ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอนหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะว่าไปสอบที่ไหนก็จะสอบได้ และอยากให้มีการฝึกอบรมครู ทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ทอย่างไรให้การสอนมีคุณภาพเด็กเข้าใจง่าย ไม่เครียด ถ้าทำได้อย่างงี้ •~ขอบคุณมากค่ะ~•

Comment #2
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้
Posted @January,01 2008 11.19 ip : 125...24
Photo :  , 140x140 pixel 4,518 bytes

ดิฉันอยู่สงขลา รักบ้านเกิดตัวเอง ไม่เคยทิ้งขยะลงบนพื้นถนน ต้องการให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม เพราะทุกคนต้องการออกซิเจน  ซึ่งตอนนี้ก็แย่งอากาศกันหายใจ ((แต่ทุกคนต้องช่วยรักษาทำความสะอาด)) ไม่ทิ้งขยะ ไม่เด็ดดอกไม้ที่ตั้งไว้สวยงาม เห็นได้อย่างนี้ดิฉันคงสบายตาสบายใจ คนต่างจังหวัดก็เห็นว่าเราช่วยกันไม่ทิ้งขยะ แค่นี้จังหวัดและประเทศไทยของเราคงน่าอยู่ถ้าช่วยกันรักษาความสะอาด (((สู้ๆๆๆๆๆน๊า)))จะรอให้ทุกคนหันมาช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเรา

Comment #3
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้
Posted @January,01 2008 11.20 ip : 125...24
Photo :  , 400x89 pixel 4,124 bytes

ดิฉันเปนเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 รักพ่อ แม่ เพื่อน ครู ทุกๆคน

Comment #4
หญิงแอ๊บแบ๊วกะชายเจ้
Posted @January,01 2008 12.00 ip : 125...24
Photo :  , 800x450 pixel 57,094 bytes

ดูสิโรงเรียนเรารักษาความสะอดกันแค่ไหน

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง