สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย

กรมวิชาการฯแนะ5กรรมวิธี คุมวัชพืชสวนยางไม่พึ่งสารเคมี

นายสุขุม วงษ์เอก ผอ.สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การปลูกสร้างสวนยางเกษตรกรจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูและรักษาสวนยางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงยางอ่อน ซึ่งต้นยางยังเล็กพุ่มใบไม่ประสานกันเปิดโอกาสให้วัชพืชทั้งประเภทใบแคบ ใบกว้าง และเถาวัลย์เจริญเติบโต ดังนั้น ในช่วงดังกล่าว นอกจากเกษตรกรต้องดูแลรักษาสวนยางด้วยการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ การควบคุมวัชพืชในสวนยางก็เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่พึ่งสารเคมี อาทิ

1.ใช้อุปกรณ์ ตัดไถ ถาก ขุดทำลายวัชพืช ส่วนที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน 2.ปลูกพืชตระกูลถั่วระหว่างแถวยางจะช่วยป้องกันการเบียดเบียนของวัชพืชและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3.ใช้วัสดุคลุมดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆคลุมโคนต้นยาง 4.ปลูกพืชแซมยางประเภทพืชล้มลุก เช่น ถั่วลิสง มันเทศ สับปะรด แตงโม ฯ หรือปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลไปตลอดทั้งปี 5.ทำสวนยางในระบบผสมผสานร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น แกะ สัตว์ปีก หรือเลี้ยงผึ้งในสวนยาง ซึ่งการทำสวนยางในระบบผสมผสานนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆหมุนเวียนในสวนยางลักษณะบูรณาการในพื้นที่ที่สร้างรายได้และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

นายสุขุม กล่าวด้วยว่า วิธีการควบคุมวัชพืชในสวนยางแต่ละวิธีเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการควบคุมวัชพืชในสวนยางโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมียังส่งผลให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดี เปิดกรีดได้เร็วและให้ผลผลิตสูง อีกทั้งบางวิธีสามารถสร้างรายได้และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดอายุของต้นยาง อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชในบางกรณี ซึ่งเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและใช้อย่างปลอดภัย โดยผู้สนใจสอบถามข้อมูลและคำแนะนำได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โทร.02-579-7757-8

วันที่ 2/7/2007 แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง