สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย

กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้ม

กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้ม

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 สิงหาคม 2550 11:33 น.


      นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ในระดับไร่นา จะเกิดผลดีต่อการศึกษาวิจัย โดยจะไม่มีการทดลองกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อการส่งออก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการส่งออก แต่จะเน้นพืชที่มีปัญหาโรคระบาดและยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะมะละกอและสบู่ดำ ดังนั้นการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติของรัฐบาลชุดที่แล้ว เพื่อทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการขอทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้เห็นผลในสภาพพื้นที่จริง หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะดำเนินการทดลองปลูกได้ภายใน 2 ปี ระหว่างนี้จะวางมาตรการควบคุมที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ คอยกลั่นกรองความปลอดภัย และตรวจสอบตลอดระยะเวลา นอกจากนี้ จะให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง และกลุ่มองค์กรเอกชนที่ต่อต้านแนวความคิดดังกล่าว ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงของการทดลอง เชื่อว่าจะลดปัญหาความขัดแย้งได้

แสดงความคิดเห็น

« 5107
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง