สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย

พบ16กลยุทธ์เคมีเกษตรทำชาวนา-ผู้บริโภคตายผ่อนส่ง

พบ16กลยุทธ์เคมีเกษตรทำชาวนา-ผู้บริโภคตายผ่อนส่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 12:54:00

นักวิจัยพบบริษัทจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชงัด 16 กลยุทธ์ กระตุ้นการใช้สารเคมี ส่งผลชาวนา-ผู้บริโคตายผ่อนส่ง อาศัยช่องโหว่กฎหมาย นักวิชาการห่วงเกษตรกรได้รับข้อมูลบิดเบือน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายพัฒนพงศ์ จาติเกตุ นักวิจัยอิสระ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ได้ศึกษาวิธีการส่งเสริมการขายสารเคมีเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดับไร่นา พบว่า บริษัทที่ทำการตลาดส่วนใหญ่ มักจะมาจากบริษัทข้ามชาติ และบริษัทของคนไทยขนาดกลาง

โดยอาศัยช่องโหว่ที่ยังไม่มีกฎระเบียบควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดถึง 16 วิธี เพื่อกระตุ้นยอดขาย ได้แก่

1.การจับรางวัล ชิงโชค

2.การสัมมนาและจัดเลี้ยง

3.การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

4.การขายพ่วงกับเมล็ดพันธุ์

5.การจัดแปลงสาธิตในพื้นที่เพาะปลูก

6.การจัดแนะนำสินค้าในชุมชน

7.การให้ของแจกของแถม

8.การให้โบนัสหรือรางวัล

9.การลดราคา

10.การให้ค่านายหน้าแก่ร้านค้าหรือสหกรณ์

11.การให้เครดิตหรือการจ่ายเงินเชื่อ

12.การจัดอบรมเกษตรกร

13.การทำยอดสะสมการใช้สารเคมีเพื่อแลกของรางวัลต่างๆ

14.มีสิ่งตอบแทนเมื่อลูกค้านำเงินมาชำระ

15.การโฆษณาผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งวิทยุ นิตยสารทางการเกษตร แผ่นพับ ใบปลิว รถแห่ ฯลฯ

16.การจัดแสดงสินค้าหน้าร้าน หรือการโฆษณา ณ จุดขาย

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า สารเคมีเหล่านี้  ถือเป็นวัตถุอันตราย การปล่อยให้ทำการตลาดโดยปราศจากการควบคุม และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องถือเป็นผลร้ายต่อสังคมโดยรวม

อีกทั้งเกษตรกรผู้ใช้ต้องตายผ่อนส่ง จากการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นและใช้ผิดวิธี รวมทั้งคนไทยที่ต้องบริโภคสารปนเปื้อน

โดยเครือข่ายเกษตรกรเล่าให้ฟังว่า จากความไม่รู้และเข้าใจผิดของเกษตรกร พบว่าในบางพื้นที่เกษตรกรเอายาฆ่าหญ้ามาผสมกับน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วฉีดพ่น ซึ่งปริมาณสารพิษไม่ได้ลดน้อยลงเลย ถือเป็นหอมมรณะ  สำหรับเกษตรกรไทย ตนเป็นห่วงการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลบิดเบือน ทำให้เกษตรกรได้รับพาภัยในลักษณะตายผ่อนส่ง

นางอรพรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันการควบคุมตลาดสารเคมีมีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 51 พ.ร.บ.ควบคุมวัตถุอันตราย  2535  เท่านั้น  โดยระบุว่า  "การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายที่มีการกำหนดฉลากตามมาตรา 20 (1)  เป็นสินค้าที่มีการควบคุมฉลาก โดยกรรมการควบคุมฉลากตามกฏหมายดังกล่าวโดยอนุโลม"  โดยไม่มีข้อบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และในทางปฏิบัติแล้ว ยังไม่เคยมีผลการบังคับใช้ให้เห็น  เพราะความไม่ชัดเจนในการใช้กฎหมาย  ตลอดจนปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ  และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

Comment #1
คาวบอย
Posted @July,24 2009 16.27 ip : 117...228

การตลาด และ สุขภาพ ไปคนละทางเพราะผู้บริโภคเป็นคนกำหนดครับ

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง