สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

photo  , 300x225 pixel , 23,333 bytes.

เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา) ในวันที่ 25 กันยายน 2549 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับภาคีต่างๆ ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ " ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา"  ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิต ผสมพงค์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ

ในการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา) มีประวัติความเป็นมา  ดังนี้ สืบเนื่องด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่  ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนครบวงจร  ของกระทรวงสาธารณสุข  จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ป่วย และญาติที่ประสบอุบัติเหตุจราจรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  ก่อตั้งเป็นชมรม  "ถนนปลอดภัย  โรงพยาบาลหาดใหญ่" มีเจตนารมย์ร่วมกันในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร  และรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร  สมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็นผู้พิการ  และผู้ได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อเมาแล้วขับ  ทั้งนี้มูลนิธิเมาไม่ขับ ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและศักยภาพของสมาชิชมรมดังกล่าว จึงสนับสนุนให้จัดตั้งเป็น "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ" ในมูลนิธิเมาไม่ขับ
จังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางประสานงานของสมาชิก  เครือข่ายเหยื่อฯในจังหวัดสงขลา 2. เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมในระดับชุมชน  อำเภอ  จังหวัด ตื่นตัวในการป้องกัน อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ 3. เป็นศูนย์กลางในการขยายเครือข่ายเหยื่อฯและจัดกิจกรรมอบรม  รณรงค์ ในทุกภาคส่วน
โดยมีสถานที่ตั้งศูนย์  โรงพยาบาลหาดใหญ่ ชั้น 5 ตึกพยาธิวิทยา
(ติดกับห้องประชุม นพ.สุวิทย์ พงค์พานิช ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273100 ต่อ 1717, 3127 ศูนย์ประสานงานคุณภาพ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 074-273261  โดยศูนย์ฯ มีภารกิจหลัก  ดังนี้ 1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานของสมาชิก  เครือข่ายฯ 2. ให้ความรู้ถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ กับสังคมจังหวัดสงขลา  เช่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. ขยายเครือข่ายสมาชิกเหยื่อ  โดยค้นหาช่วยเหลือเหยื่อจากการเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา  ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องสิทธิทางกฎหมาย  การรักษาพยาบาล
4. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเหยื่อฯ โดยจัดอบรมสัมมนาในกลุ่มเหยื่อแกนนำผู้เกี่ยวข้อง  ในการไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ต่อไป 5. สร้างกระแสให้กับสังคมในจังหวัดสงขลาให้ตื่นกลัวกับผลกระทบของการเมาแล้วขับ

สำหรับกิจกรรมภายในโรงพยาบาล
1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง 2. เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยที่ท้อแท้หมดกำลังใจ ที่ประสบอุบัติเหตุและอื่นๆ 3. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกโรงพยาบาล 1. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล บริเวณจุดตรวจตำรวจทางหลวง 2. ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา 3. ร่วมกับตำรวจจราจร  ตรวจจับ ผู้ดื่มแอลกอฮอล์

Comment #1
คนอยากรู้
Posted @December,03 2006 22.02 ip : 222...48

พวกนี้สมควรตาย

Comment #2
กล้วยหวาน
Posted @May,23 2007 10.14 ip : 58...38

สงสารคนที่ต้องเป็นเหยื่อของพวกเมาแล้วขับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนน่ะครับ ส่วนพวกที่ครบ 32 ก็ควรถามตัวเองบ้างน่ะครับ

แสดงความคิดเห็น

« 4828
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง