สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

ทางหลวงเตือนระวัง 96 จุดอันตรายเส้นทางทั่วประเทศ

ทางหลวงเตือนระวัง 96 จุดอันตรายเส้นทางทั่วประเทศ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 ธันวาคม 2549 00:41 น.

  ในช่วงเทศาลส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ 2550 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้กำหนดจุดเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุการเจราจรตามเส้นทางสำคัญๆ ทั่วประเทศ ตามหลักกิโลเมตร มีทั้งสิ้น 96 จุด เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังและเตรียมมาตรการรองรับ
      ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
      -กม.ที่ 28-48 ช่วง รังสิต-บางปะอิน จ.ปทุมธานี,       -กม.ที่ 49-70 ช่วงสี่แยกบางปะอิน-วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,       -กม.ที่ 82-99 แขวงการทางอยุธยา-สระบุรี จ.สระบุรี,       -กม.109-121 ช่วงสระบุรี-พุแค (รอยต่อแขวงการทางลพบุรี) ในเขต จ.สระบุรี
      -กม.228-245 ช่วงแขวงการทางอุทัยธานี-จุดเริ่มต้นทางเลี่ยงเมือง จ.นครสวรรค์,       -กม.320-374 ช่วงแยกเข้าคลองขลุง-แยกเข้ากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร,       -กม.421-452 ช่วง จ.ตาก-แยกเข้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก,       -กม.512-602 ช่วงเลี่ยงเมือง จ.ลำปาง
      -กม.721-763 จุดสุดทางเลี่ยงเมืองแม่ใจ-กม.771+080 จ.พะเยา,       -กม.827-860 หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย และ ช่วงรอยต่อแขวงการทางพะเยา       -กม.786+753 จ.เชียงราย
      4 จุดแรก ที่ต้องระวังอย่างมาก
      -ช่วงรังสิต-บางปะอิน จ.ปทุมธานี,       -ทางเลี่ยงเมือง ที่ กม.228-245 จ.นครสวรรค์,       -แขวงการทางอุทัยธานี-จุดเริ่มต้นทางเลี่ยงเมือง จ.นครสวรรค์       -ช่วงแยกเข้าคลองขลุง-แยกเข้ากำแพงเพชร
      ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
      -กม.1-8 ช่วงสี่แยกขอนแก่น-กม.21+000 จ.ขอนแก่น,       -กม.8-19 ช่วงทางเลี่ยงเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา,       -กม.26-27 ตั้งแต่หลักกิโลเมตร 0+400-ทางแยกไปพิมาย จ.นครราชสีมา,       -กม.27-48 จ.ขอนแก่น,       -กม.98-124 ช่วงรอยต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-ทางแยก จ.อุดรธานี
      -กม.132-144 ช่วงสระบุรี-มวกเหล็ก จ.สระบุรี,       -กม.148-160 ช่วงจากมวกเหล็ก-แยกไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา,       -กม.168-170 ทางแยกไป อ.เพ็ญ-สี่แยกไป อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย,       -กม.201-232 จากแยกเข้าสูงเนิน-ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
      -กม.357-368 สี่แยกบ้านสีดา-สี่แยก อ.พล จ.ขอนแก่น,       -กม.382-398 สี่แยก อ.พล-สี่แยก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และ       -กม.400-418 จากบ้านไผ่-กม.430+829 รอยต่อแขวงการทางขอนแก่น จ.ขอนแก่น
      3 จุดแรก ที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง
      -ช่วงจากแยกเข้าสูงเนิน-ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา       -ช่วง กม.27-48 จ.ขอนแก่น และ       -ช่วงรอยต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี-ทางแยก จ.อุดรธานี
      ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)
      -กม.16-18 รอยต่อเขตควบคุม กทม. สี่แยกบางนา-สะพานคลองด่าน ในเขต กทม.(ต้องระวังเป็นพิเศษ )       -กม.19-30 จากสี่แยกบางนา-สะพานคลองด่าน เขต จ.สมุทรปราการ       -กม.31-44 จากสี่แยกบางนา-สะพานคลองด่านฝั่งตะวันออก ในเขต จ.สมุทรปราการ
      -กม.133-169 และ กม.172-178 ช่วง ต่อทางไปเมืองพัทยา จ.ชลบุรี,       -กม.300-320 เขตติดต่อ จ.ชลบุรี-จ.ระยอง,       -กม.239-267 แยกเข้า อ.บ้านค่าย-ทางแยกเนินดินแดง จ.ระยอง
      -กม.275-320 แยกเนินดินแดง-เขตแขวงการทางจันทบุรี ในเขต จ.ระยอง,       -กม.336-367 สี่แยกเข้าจันทบุรี-แยกเข้าขลุง จ.จันทบุรี และ       -กม.376-500 แยกเข้าขลุง-ตราด ในเขต จ.จันทบุรี
      ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
      -กม.26-60 จากรอยต่อเทศบาลเมืองอ้อมน้อย-กม.41+1 จ.นครปฐม,       -กม.78-113 ในเขต จ.ราชบุรี,       -กม.188-200 ช่วงสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี-สี่แยกชะอำ จ.เพชรบุรี,       -กม.239-338 จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์
      -กม.246-250 จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์,       -กม.450-451 สะพานห้วยแพรกบางทะเล ฝั่งเหนือ จ.ชุมพร,       -กม.569-573 จากกระบุรี-สะพานคลองละอุ่น จ.ระนอง,       -กม.625-659 แยกเข้าเมืองระนอง-แยกเข้าพะโต๊ะ จ.ระนอง,       -กม.3-54 รอยต่อทางระหว่างเขตเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง
      -กม.11-31 สามแยกท่ามิหรำ-กม.36+400 ในเขต จ.พัทลุง,       -กม.36-61 ต่อเขตทาง จ.ตรัง/พัทลุง-กม.3 จ.พัทลุง,       -กม.92-107 แยกเข้า จ.กระบี่-แยกเข้า อ.ลำทับ จ.กระบี่,       -กม.134-141 แยกเข้าอ่าวลึก จ.กระบี่       -กม.35-78 รอยต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
      บริเวณที่มีการจราจรติดขัด
      ในวันเดินทางออก ช่วงวันที่ 28-30 ธันวาคม 2549
      -ถนนกาญจนาภิเษก กิโลเมตรที่ 46 บริเวณต่างระดับ บางบัวทอง       -ถนนเอเชีย กิโลเมตรที่ 52-70 บริเวณต่างระดับบางปะอิน - ด่านเก็บ ค่าธรรมเนียมเก่า - อยุธยา       -กิโลเมตรที่ 72-102 บริเวณบางปะหัน - ต่างระดับอ่างทอง       -ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 32-58 บริเวณต่างระดับรังสิต - ต่างระดับบางปะอิน - บริษัทคาล์สเบิร์ก กิโลเมตรที่ 100 - 107 บริเวณต่างระดับสระบุรี       -ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 118-143 ต่างระดับแก่งคอย - มวกเหล็ก
      ในวันเดินทางกลับ ช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2550

      -ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 60-61 บริเวณก่อสร้างสะพานกลับรถ       -ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 227-213 บริเวณแยกเข้าอ.พยุหะคีรีเก่า จังหวัดนครสวรรค์       -กิโลเมตรที่ 234 บริเวณสะพานเดชาติวงศ์ - แยกค่ายจิระประวัติ       -ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 106-107 บริเวณต่างระดับสระบุรี       -ถนนเอเชีย กิโลเมตรที่ 112-90 บริเวณสะพานบางแก้ว       -ถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 125-126 บริเวณเนินทับกวาง

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง