สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพผู้บริโภค

อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอ

อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอ

อย. แจงรายละเอียดข้อมูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หวั่นกินมากเกินไปจะรับปริมาณ 'โซเดียม' เกินความต้องการของร่างกาย ส่งผลต่อการทำงานของไต-เสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูง แนะให้ลดใส่เครื่องปรุงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น


นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า การรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกินวันละ 1 ซอง หรือ 1 ถ้วย จะทำให้ ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมเกินความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของไตและเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล ปกป้องผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้กำหนดให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดเป็นอาหารกำหนด คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 โดยมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สารเป็นพิษ และมีข้อกำหนดด้านโภชนาการ คือ ต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 ของน้ำหนัก

ทั้งนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมีส่วนประกอบหลักคือ แป้ง ร้อยละ 60-70 รองลงมาคือ น้ำมัน/ไขมัน ซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในปัจจุบันมีโซเดียมโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งช้อนชา (ประมาณ 960 มิลลิกรัม) ต่อภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสูตร ส่วนประกอบของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม อย. แนะทางเลือกในการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์คือ

  1. ควรลดเครื่องปรุงให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น
  2. ควรเติม เนื้อสัตว์และผักเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้น และ
  3. ไม่ควรรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดต่อกันประจำเป็นเวลานาน เพราะจะเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมมากเกินไปจนเกิดการสะสมในร่างกาย

สำหรับ 'โซเดียม' เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยปกติจะได้รับจากอาหารตามธรรมชาติ ได้แก่ ไข่ นม เนยแข็ง ควบคู่กับการได้รับเกลือแกงโดยตรง หรือเครื่องปรุงที่ใส่เกลือ เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว หรืออาหารที่ใส่ผงชูรส ผงฟู และร่างกายจะพยายามควบคุมปริมาณโซเดียมให้อยู่ในภาวะ สมดุล ทั้งนี้ จากการศึกษาทางระบาดวิทยาในประชากรหลายกลุ่ม พบว่า การกินอาหารที่มีโซเดียมมากเป็นประจำมีความสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูง การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์เพราะเป็นภาระของร่างกายที่จะต้องขับถ่ายโซเดียมส่วนเกิน ดังนั้น ควรกินอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้ด้วย

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย กล่าวอีกว่า อย. ได้ควบคุมฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยจะต้องแจ้งสาระสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งสูตรส่วนประกอบที่ให้ข้อมูลปริมาณเกลือ รวมทั้งระบุว่ามีการใช้ผงชูรสหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตจัดทำฉลากโภชนาการเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ซึ่ง อย. กำหนดปริมาณโซเดียมที่คนไทยควรได้รับคือ ไม่เกิน 1-1.5 ช้อนชา/วัน (2,400 มิลลิกรัมต่อวัน) ซึ่งการกำหนดดังกล่าวสอดคล้องกับค่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการและสังเกตปริมาณโซเดียมที่ปรากฏอยู่บนฉลาก เพราะการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องมีผลต่อ สุขภาพในระยะยาว

แสดงความคิดเห็น

« 8854
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง