สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพผู้บริโภค

การเสวนา "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค"

 • photo , 400x300 pixel , 41,066 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 41,196 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 37,262 bytes.
 • photo , 400x300 pixel , 43,499 bytes.

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เครือข่าย อสม. จังหวัดสงขลา เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ในงานนี้เปิดด้วยการเสวนาเรื่อง "การบูรณาการระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย

 • ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
 • ภก.บรรจง ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 • นายคีรีรัตน์ ร่างเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 • คุณนิธิ พันธ์มณี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ดำเนินรายการโดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปริก

นอกจากนี้ได้มีการลงชื่อในบันทึกความร่วมมือระหว่าง

 • จังหวัดสงขลา
 • เทศบาลนครหาดใหญ่
 • เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จังหวัดสงขลา
 • เครือข่าย อสม. จังหวัดสงขลา
 • เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท
 • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถอ่านรายละเอียด "บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา" ได้นะครับ

ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง "ร่วมต่อเติมเสริมประสานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค" โดย

 • คุณมณี ศิริพร สำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา
 • บรรจง ฉายบุ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
 • นายภานุ พิทักษ์เผ่า เครือข่ายผู้บริโภคสงขลา
 • นิมิตร แสงเกตุ สมาคม อสม.จังหวัดสงขลา
 • นายธีรศักดิ์ สุภาไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อัยการพรพิชัย ไชยมาตร สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

ดำเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียรศรี

ติดตามอ่านรายงานอย่างละเอียดได้ที่ รายงานเวทีเสวนา"ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค" โดย วัฒนชัย มะโนมะยา

แสดงความคิดเห็น

« 0721
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง