สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพผู้บริโภค

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ เขียนโดย Webmaster Consumerthai
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 12:19

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอเชิญผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมกันเสนอกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ
1)ร่าง) พ.ร.บ. องค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... และ

2) (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.....


ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้เกิดจากการร่วมพิจารณาของกลุ่มองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนและเครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข จึงถือว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายของประชาชนและของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และมั่นใจว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้จะสามารถทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่


รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 163 ได้ให้สิทธิกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งและได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด ร่วมลงชื่อสนับสนุนผลักดันกฎหมายต่อรัฐสภาได้ เพียงแค่จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเท่านั้น หากเราอยากได้กฎหมายที่เป็นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง มีอิสระจากอำนาจรัฐและไม่ตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของทุน ดิฉันคิดว่าประชาชนไม่ควรเสียสิทธิที่จะเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุนกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้” นางสาวสารีกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายได้ที่ มูลนิืธิเพื่อผู้บริโภค

แสดงความคิดเห็น

« 9783
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง