สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพผู้บริโภค

ขอเชิญร่วมพูดคุยเพื่อยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวที "สมัชชาผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ" เพื่อปรึกษา-พูดคุย ร่วมกันหาทางในการยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

งานนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์โฟกัส , ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสมัชชาผู้บริโภคขึ้นเพื่อให้พวกเราได้มาพูดกัน จึงอยากขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมได้ ที่โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดงานได้จากเว็บไซท์ http://consumersouth.org

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง