สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

อำเภอหาดใหญ่

เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล "วันแรงงานแห่งชาติ"

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ. ลานประวัติศาสตร์ หลังสถานีรถไฟหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในงานพบกับการเสวนา บอกเล่าประวัติ มีการเล่นดนตรี และการแข่งขันกีฬาแรงงานสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดของกำหนดการเพิ่มเติมได้ภายใน


กำหนดการ จัดงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ”

1 พฤษภาคม 2552 ณ. ลานประวัติศาสตร์ หลังสถานีรถไฟหาดใหญ่

09.00 น. กีฬาแรงงานสัมพันธ์

12.00 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น. เปิดงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ”

บอกเล่าความเป็นมาของวันกรรมกรสากล และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย เลขาธิการ สหพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หาดใหญ่

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบาย มาตรการของรัฐและท้องถิ่น ภายใต้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กับการแก้ไขปัญหาแรงงานจังหวัดสงขลา” โดย แร

  • งานจังหวัดสงขลา*
  • นายพีระ ตันติเศรณี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา*
  • ผู้แทนองค์กร/เครือข่ายแรงงาน ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อแรงงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

13.30 น. จัดริ้วขบวนแรงงาน และรณรงค์ รอบเมืองหาดใหญ่

14.30 -15.30 น. กีฬาแรงงานสัมพันธ์ (ต่อ)

15.30- 16.00 น. การแสดงของแรงงานข้ามชาติ

16.00 - 17.00 น. เวที เสวนาหัวข้อ “ร่วมผ่าวิกฤติเศรษฐกิจ …สู่ทางออกของผู้ใช้แรงงาน” โดย

  • ผู้แทนสมาคมหอการค้าจังหวัดสงขลา*
  • ประกันสังคมจังหวัดสงขลา
  • ผู้แทนสหพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ภาคใต้
  • เครือข่ายฟ้ามิตร
  • เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคใต้

ดำเนินรายการ โดย นายแพทย์ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ , กรรมการและเลขานุการเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

17.00 - 19.00 น. ดนตรีเพื่อชีวิต

19.00 น. เชิญชม “ตะลุงแรงงาน”

หมายเหตุ วิทยากร (*) อยู่ระหว่างการติดต่อ

แสดงความคิดเห็น

« 3306
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง