สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

พบผู้สูงอายุในไทยแย่ทั้ง"จิตใจ-สุขภาพ"

พบผู้สูงอายุในไทยแย่ทั้ง"จิตใจ-สุขภาพ"


แพทย์หญิงเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทยกำลังเป็นที่น่าวิตก

จากข้อมูลสำรวจพบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากสัมมะโนประชากร ตั้งแต่ปี 2513 ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีเพียง 10% ของประชากรผู้สูงอายุ แต่ในปี 2547 พบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังเพิ่มเป็น 17%

"ที่น่าตกใจคือกว่า 12% ของผู้สูงอายุที่ว่างงานถูกปล่อยให้อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปกลายเป็นกระแสทุนนิยม ทำให้โครงสร้างครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ความรักความผูกพันในครอบครัวน้อยลง ความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุจึงน้อยลงตามไปด้วย" แพทย์หญิงเยาวรัตน์กล่าว

แพทย์หญิงเยาวรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบว่ากว่า 80% ในกลุ่มอายุ 60-80 ปี ยังคงต้องทำงานทั้งเพื่อเลี้ยงตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว ในลักษณะประกอบอาชีพส่วนตัว โดย 48% ของผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานกลุ่มนี้ ถือว่ามีความสามารถในการทำงานและเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นในครอบครัวด้วย และจากการสอบถามผู้สูงอายุเหล่านี้ พบว่ากว่า 90% ยังอยากที่จะทำงาน เพราะต้องการรายได้ไว้ใช้จ่ายต่างๆ และยังอยากที่จะทำงานต่อไป แต่พบว่ากลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพที่อาจกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานและการดำเนินชีวิตอีกด้วย

สำหรับโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ แพทย์หญิงเยาวรัตน์กล่าวว่า พบว่าผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคประจำตัวสูงสุดถึง 8 โรคในคนเดียว โดยโรคที่พบบ่อยที่สุดคือ หอบหืด มะเร็ง โลหิตจาง ระดับไขมันในเลือดสูง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม โดยผู้หญิงจะเป็นโรคเหล่านี้สูงกว่าผู้ชาย ขณะเดียวกัน กลับพบว่าผู้สูงอายุยังต้องประสบปัญหาการเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพ แม้ว่าจะมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ปีย้อนหลัง และรวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาจเป็นเพราะโรคที่พบในผู้สูงอายุส่วนมากเป็นโรคที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายราคาสูง

แสดงความคิดเห็น

« 6484
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง