สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

แนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

by punyha @March,25 2011 16.32 ( IP : 223...196 ) | Tags : แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

สสส.ประกาศแนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554 แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปี 2554 เน้นประเด็น

  1. สุขภาวะผู้สูงอายุ

  2. สุขภาวะเด็กและเยาวชน

  3. การพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2554 เท่านั้นนะค่ะ

ท่านใดสนใจตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เนวทางสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาปี 2554

แสดงความคิดเห็น

« 6372
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง