สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กิจกรรมวันนี้ 1

เวทีพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : หลักสูตรการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอระโนด (งานจ่าจังหวัด)

เวทีพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : หลักสูตรการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอระโนด (งานจ่าจังหวัด)

วัน จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย punyha เมื่อ 10 พ.ค. 60 14:57 น.