สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

1497 items|« First « Prev 3 4 (5/150) 6 7 Next » Last »|

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 61 : จัตุรัสแห่งเมืองแอนเวิร์ป

โดย Little Bear on 13 พ.ค. 55 19:02

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจจัตุรัสโกรทมาร์ก(Grote Markt) ในแอนเวิร์ปต่างจากจัตุรัสในบรัสเซลส์ จตุรัสที่นี่จะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมตามคติการสร้างจัตุรัสของจักรวรรดิเยอรมันในอดีต ในขณะที่บรัสเซลส์จะเป็นจัตุรัสจริงๆตามคติการสร้างจัตุรัสของฝรั่งเศส ที่แอนเวิร์ปไม่เฉพาะจัตุรัสเท่านั้นที่เป็นสามเหลี่ยม ผังเมืองโดยรวมในเขตเมืองเก่าก็จะเต็มไปด้วยห้าแยกหกแยก เป็นเหลี่ยมมุมที่ไม่เป็นตารางเหลี่ยมๆหรือเป็นสี่แยกแบบที่นิยมในระบบผังเมืองสมัยใหม่จัตุรัสแห่งนี้คือศูนย์กลางของเมือง เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการของเมือง เป็นตลาดที่ผู้คนมาจับจ่ายแลกเปลี่ยนสินค้า มีอาคารสูงสง่าในสมัยนั้นตั้งอยู่รายรอบ แอนเวิร์ปเป็นท่าเรือใหญ่ที่สองของยุโรปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีอาคารสูงในรูปใช้เป็นที่ตั้งของ

วิดีโอสงขลาพอเพียง

โดย Little Bear on 11 พ.ค. 55 19:11

วิดีโอสงขลาพอเพียง ฉายเปิดตัวในงานสงขลารวมพลคนพอเพียง เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 60 : สิทธิในการตายอย่างสงบ

โดย Little Bear on 11 พ.ค. 55 18:57

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเบลเยียมเข้าสู้สังคมชราภาพอย่างเต็มตัว ในปีคศ. 2009 ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีมีถึง 17% และจะเป็น 25%ในปีคศ. 2040 สิทธิในการตายอย่างสงบจึงสำคัญ และมีกฎหมายรับรองสิทธิการตายอย่างสงบตั้งแต่ปี คศ.2002สิทธิในการตายอย่างสงบนั้นมี 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน สิทธิอย่างแรกคือสิทธิในการไม่ขอรับการรักษาทางการแพทย์ต่อไปเมื่อสิ้นสติสัมปชัญญะ เช่นไม่ขอใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ขอให้แพทย์ยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายของชีวิต แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นผู้ป่วยมักจะไม่มีสติพอที่จะแสดงเจตจำนงนี้ได้ การแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น สิทธิการตายอย่างแรกนี้เข้าใจได้และเป็นที่ยอมรับกันในสังคม สิทธิอย่างที่สองคือสิทธิของผู้ป่วยระยะท้ายๆของชีวิตที่ไม่มีทางรักษาหายหรือมีความท

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 59 : ว่าด้วยการทำแท้ง

โดย Little Bear on 11 พ.ค. 55 18:56

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเบลเยียมเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่เคร่งครัดและต่อต้านการทำแท้ง มีการถกเถียงในสังคมยาวนาน มีกลุ่มสิทธิสตรีที่รณรงค์อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดในปี คศ.1990 เบลเยียมได้ออกกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์หรือสามเดือน แต่หากอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์จะอนุญาตเฉพาะกรณีการตั้งครรภ์นั้นมีผลต่อสุขภาพของแม่หรือผลการตรวจพบว่าทารกในครรภ์มีความพิการหรือมีโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ นั่นหมายความว่า หากมีการตั้งครรภ์และไปตรวจที่โรงพยาบาลหากยังไม่ครบสามเดือน ก็เป็นสิทธิของหญิงคนนั้นที่จะสามารถขอทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากประสงค์ตั้งครรภ์ต่อไปแล้วปรากฏว่าต่อมาพบว่าการตั้งครรภ์นั้นมีอันตรายต่อแม่เ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 58 : โรงเรียนของหนู

โดย Little Bear on 5 พ.ค. 55 10:06

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจระบบการศึกษาภาคบังคับของเบลเยียมนั้นบังคับเด็กทุกคนต้องเข้าระบบโรงเรียนตั้งแต่อายุ 6-18 ปี นั่นคือระดับประถมศึกษา 6 ปีและมัธยมศึกษาอีก 6 ปี ซึ่งเป็นการเรียนฟรี ส่วนโรงเรียนอนุบาลนั้นรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ พ่อแม่อาจจะสอนเองที่บ้านก็ได้ไม่ว่ากัน แต่กว่า 99%ก็ส่งลูกเข้าระบบโรงเรียนเริ่มที่อนุบาลโรงเรียนที่นี่ก็เหมือนโรงพยาบาล การแพทย์และการศึกษาไม่ได้มีเพื่อการทำกำไร ที่นี่ไม่มีโรงเรียนรัฐ มีแต่โรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งก็พัฒนามาจากโรงเรียนวัดนั่นเองแต่เป็นวัดโรมันคาทอลิก และยังมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่นี่เรียนฟรี รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กทุกคนตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก แม้แต่เด็กที่ติดตามผู้หลบหนีเข้าเมืองก็มีสิท

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 57 : Ambulance รถฉุกเฉินที่ได้ยินเสียงเกือบทั้งวัน

โดย Little Bear on 4 พ.ค. 55 11:46

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเสียงรถฉุกเฉินที่นี่จะได้ยินกันแทบจะทุกชั่วโมง เบอร์ฉุกเฉินของสหภาพยุโรปคือ 112 ซึ่งเป็นเบอร์โทรฟรี แต่ภายในเบลเยียมอาจโทรเบอร์ 100 หรือ 112 ก็ได้ ใช้ได้ทั้งกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรณีไฟไหม้ และกรณีประสบเหตุอาชญากรรม โดยเขามีข้อแนะนำว่า หากไม่มีคนรับสายไม่ต้องรอ ให้วางสายให้สนิท แล้วเขาจะเรียกกลับมาโดยเร็ว การเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองทั้งหมด เบิกคืนไม่ได้ นอกจากบางคนที่ซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนไว้แล้วครอบคลุมการเรียกรถฉุกเฉินด้วย โดยเขาจะพาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วจะค่อยส่งบิลมาเก็บเงินในภายหลังในราคาที่สูงพอสมควร โดยราคาที่จะถูกเรียกเก็บนั้นขึ้นกับระยะทางด้วยแก้ไข : ค่าใช้จ่ายในการเรียกรถ ambulance นั้น หากเป็นอุบัติ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 56 : ช็อคโกแลต ไม้ผลเขตร้อนสู่ความมั่งคั่งในเขตหนาว

โดย Little Bear on 4 พ.ค. 55 11:45

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจช็อคโกแลตเป็นสินค้าขึ้นชื่อของหลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะเบลเยียมที่เขาพยายามทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำชาติ ช็อคโกแลตทำจากเมล็ดโกโก้ที่ปลูกในเขตศูนย์สูตร จุดเริ่มต้นมาจากตะวันตกค้นพบทวีปอเมริกาและเห็นชาวพื้นเมืองนำน้ำที่ทำจากเมล็ดโกโก้ถวายเทพเจ้า ประเทศเขตร้อนที่ส่งออกเมล็ดโกโก้ได้แก่ ไอวอรี่โคสต์ กาน่า บราซิล และอินโดนีเซียเป็นต้น เขาจะเก็บผลโกโก้ขนาดเท่าฝักข้าวโพด ผ่าเอาเมล็ดออกมาแล้วบ่มในถังไม้ให้เกิดการหมักจนหอมสักระยะ แล้วนำมาตากแห้ง ใส่กระสอบ ออกเดินทางจากป่าหรือสวนในชนบทสู่แหล่งรับซื้อในเมือง ขนถ่ายไปยังท่าเรือเดินทางไกลสู่ยุโรป ไม่เฉพาะแต่เมล็ดโกโก้ น้ำตาลทรายก็เดินทางไกลมาสู่ยุโรปเพื่อใช้ในการผลิตช็อคโกแลตเช่นกันที่ยุโรปกระบวนการแปรรูปผลผลิตเมล็ดโกโก้ตากแห้ง

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 55: โรงพยาบาล 800 ปีแห่งเมืองบรูจจ์

โดย Little Bear on 4 พ.ค. 55 11:44

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเมืองบรูจจ์(Brugge)เป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญในยุโรปตอนเหนือ เป็นเมืองท่าค้าขายเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กับทะเลเหนือ เมืองในสมัยโบราณนั้นจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ มีประตูเมืองเปิดปิดเป็นเวลา ประตูเมืองด้านหนึ่งในทันทีที่ข้ามคลองเข้าประตูเมืองมานั้น จะพบกับโรงพยาบาลที่ก่อตั้งสร้างมาเมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา โดยอาคารหลังนั้นก็คืออาคารสีเทาหลังกลางในภาพนั่นเอง และต่อมามีการสร้างเพิ่มเติมในภายหลังอีกทั้งสองข้างและด้านหลังจนใหญ่โตโรงพยาบาลในสมัยนั้นเป็นของศาสนจักรโรมันคาทอลิก โรงพยาบาลกับโบสถ์จึงอยู่ในรั้วเดียวกัน นิยามของการเป็นโรงพยาบาลในสมัยนั้นมีความหมายที่แตกต่างจากปัจจุบัน ในสมัยนั้นหากเจ็บป่วยมักรักษาอยู่ในหมู่บ้าน แต่เมื่อใครรู้ตัวเองว่าใกล้จะตาย จะเดินทางมาที่โรงพยาบ

ประชุมคณะทำงานออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา"

โดย Little Bear on 27 เม.ย. 55 10:35

คณะทำงานได้ร่วมกันประชุมเพื่อออกแบบตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน "เรารักสงขลา" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สงขลา ตั้งแต่ 9.00 น. โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 คนประธานได้ชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ออกแบบในครั้งก่อนว่ามีตัวชี้วัด 7 ด้าน คือโครงสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งดีการศึกษาและจริยธรรมดีสุขภาวะดีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลเศรษฐกิจดีสังคมดีการบริหารจัดการดีในที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านที่ได้ไปศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละด้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นหมู่บ้านที่เข้าร่วมครอบคลุม 1023 หมู่บ้านเกณฑ์การตัดสินจะใช้ 4 ระดับ คือ ดีมาก

1497 items|« First « Prev 3 4 (5/150) 6 7 Next » Last »|