สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

1497 items|« First « Prev 2 3 (4/150) 5 6 Next » Last »|

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 70 : การรถไฟแห่งประเทศเบลเยียม

โดย Little Bear on 23 มิ.ย. 55 19:38

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจประเทศทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยแบบเบลเยียมนั้น ระบบต่างๆเดินด้วยระบบเอกชนเกือบทั้งสิ้น โรงเรียนกับโรงพยาบาลนั้นเกือบทั้งหมดดำเนินการโดยระบบเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ส่วนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ก๊าซ น้ำมัน ล้วนเป็นของบริษัทเอกชนที่แสวงหากำไรแบบทุนนิยม แต่ได้รับการควบคุมกำกับอย่างเข้มจากรัฐบาล สิ่งที่น่าสนใจคือ แล้วระบบขนส่งมวลชนหลัก 3 ระบบคือ การรถไฟ รถรางหรือรถไฟใต้ดิน และรถบัสโดยสารนั้น ใครเป็นเจ้าของ รัฐหรือเอกชน?เขาคุยว่าเบลเยียมมีระบบรางที่หนาแน่นที่สุดแห่งของโลก และเป็นไม่กี่ประเทศที่มีอุโมงค์รถไฟขุดทะลวงผ่าเมืองหลวง เชื่อมสถานีทางทิศเหนือกับทิศใต้เข้าด้วยกันตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็ต้องแลกกับการเวนคืนและทำลายอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจำนวนมาก เ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 69 : ศาสนาในกระแสธารแห่งทุน

โดย Little Bear on 23 มิ.ย. 55 19:37

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจศาสนาหลักของเบลเยียมคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และมีศาสนาอื่นเล็กน้อยในกลุ่มที่อพยพมาอยู่ใหม่เช่นอิสลาม ยิว ส่วนศาสนาพุทธในเบลเยียมมีสัดส่วนเล็กมากๆ ประเทศเบลเยียมเขามีความภูมิใจในเสาหลักสามเสาหรือ three pillars คือ คาทอลิก สังคมนิยมและ เสรีนิยม (Catholic, socialist, liberal) ซึ่งก็เทียบได้กลับสถาบันหลัก ชาติศาสน์กษัตริย์ของประเทศไทย และเขาใช้อุดมการณ์สามเสาหลักของเขาในการเดินอุดมการณ์สังคมนิยมจึงเดินควบคู่กับเสรีนิยม แต่ความเป็นคาทอลิกนั้นจางหายไปมากในคนรุ่นใหม่มีกี่คนที่บอกว่าตัวเองมีศาสนาในเบลเยียม เพราะศาสนาในทะเบียนบ้านอาจไม่ใช่ความจริง จากการสำรวจทางประชากรศาสตร์ในปี คศ.2006 คนระบุว่าตนเองมีศาสนาหรือเป็นศาสนิกราว 55% ส่วนที่เหลือนั้นคือกลุ่มที่ไม่รู้สึ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 67 : สวนสัตว์แห่งสรรพสิ่ง

โดย Little Bear on 23 มิ.ย. 55 19:35

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเมือง Antwerp มีสวนสัตว์ขนาดไม่ใหญ่ตั้งอยู่ด้านข้างสถานีรถไฟ เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของยุโรป อายุเก่าแก่ราว 170 ปี เก่ารองมาจากสวนสัตว์ลอนดอนและรอตเตอร์ดัม ค่าเข้าชมสมกับราคายุโรปคือผู้ใหญ่ 22 ยูโร เด็ก 17 ยูโร แม้จะเก็บแพงแต่ก็ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายที่สูงถึงวันละ 25,000 ยูโร รัฐบาลจึงยังต้องสนับสนุนงบประมาณมาจุนเจือภายในสวนสัตว์เหมือนสวนสาธารณะ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีอาคารเก่าๆรายรอบที่ใช้เป็นที่จัดแสดงสัตว์ขนาดเล็กเช่น นก ลิง สัตว์เลื้อยคลาน กบมีพิษ แมลงในตู้ที่สภาพเหมือนธรรมชาติจริง ทั้งแมงมุม แมลงไม้ หรือแม้แต่แมลงสาบยักษ์ มีอะควอเรียมในอาคารหลังใหญ่ ดาราที่โดดเด่นคือแมวน้ำที่ว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่ว และนกเพนกวินจากทวีปแอนตาร์ติกา มีปลาตีนที่พบตามป่าชายเลนบ้านเร

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 66: การเมืองและเรื่องเลือกตั้ง

โดย Little Bear on 23 มิ.ย. 55 19:33

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจการเมืองเป็นเรื่องปวดสมอง เบลเยียมเป็นประเทศที่ระบบการเมืองไม่ได้เข้มแข็งเหมือนหลายประเทศในยุโรป ที่นี่มีรัฐบาลผสมมาโดยตลอด โดยสามพรรคการเมืองสำคัญคือ พรรคสังคมนิยม(Social Democratic Party) พรรคคริสเตียนประชาธิปไตย(Christian Democratic party) และพรรคเสรีนิยม(Liberal Party) ซึ่งเป็นตัวแทนของสามอุดมการณ์ พรรคสังคมนิยมแทบจะได้ร่วมรัฐบาลตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทิศทางประเทศมีความสมดุลย์ของความเป็นสังคมนิยมในประเทศทุนนิยมอยู่มาก แต่ในช่วงระยะหลังพรรคการเมืองชาตินิยมของภูมิภาคทั้งที่พูดดัชต์และพูดฝรั่งเศสก็ได้รับคะแนนสนับสนุนมากขึ้น พรรคเหล่านี้มีจุดขายคือการกระจายอำนาจอย่างสุดขั้ว และการปกป้องชุมชน อาจรวมถึงการกีดกันคนต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าเมืองอย่างมากด้วย จนน่ากลัวว่

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมคัดแยกเสื้อผ้ามือสอง เริ่ม 27 พ.ค. - 24 มิ.ย 55

โดย punyha on 23 พ.ค. 55 15:43

มูลนิธิชุมชนสงขลา ขอเชิญอาสาสมัครร่วมคัดแยกเสื้อผ้ามือสอง ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

เริ่ม 27 พฤษภาคม 2555

10 , 17 , 24 มิถุนายน 2555

รายได้สมทบกองบุญฟื้นฟูผู้ประสบภัยและกองทุนศูนย์ราษฏร์พัฒนาคนพิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิชุมชนสงขลา โทร.074-221286

ผู้ประสานงาน 083-6514191 , 087-2956750

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 65 : สหภาพยุโรป กับ ASEAN Commuunity

โดย Little Bear on 23 พ.ค. 55 01:05

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจอาคารชื่อ Berlaymont นี้เป็นอาคารที่ทำการหลักของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ มีขนาดใหญ่โตไม่น้อย สหภาพยุโรปเป็นองค์กรเหนือรัฐที่ดูแล 27 ประเทศสมาชิก ประชากรกว่า 500 ล้านคน แต่พื้นที่ใช้สอยของอาคารก็ไม่น่าจะมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยที่ตั้งอย่างสง่างามที่นนทบุรี แม้แต่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขของจีนเองก็เคยตกใจเมื่อมาเยือนว่าไฉนจึงใหญ่โตกว่ากระทรวงสาธารณสุขของจีนที่มีประชากรกว่าพันสองร้อยล้านคนได้น่าดีใจที่วันนี้ 10 ชาติอาเซียนเปลี่ยนจากชื่อจากสมาคมประชาชาติอาเซียนที่ชื่อเน้นความเป็นรัฐชาติมาเป็นประชาคมอาเซียนที่สื่อความหมายถึงการเน้นการเป็นประชาคมของคนสิบชาติแต่หลายร้อยชนเผ่ามารวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม แต่ 10 ชาติจะรวมเป็นหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งจุดหมายค

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 64 : เบลเยียม-หนึ่งประเทศสามระบบ

โดย Little Bear on 18 พ.ค. 55 23:51

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจเบลเยียมได้รับเอกราชแยกจากเนเธอร์แลนด์ในปี คศ. 1830 โดยเป็นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เบลเยียมมีประชากร 11 ล้านคน พื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย 16 เท่า เป็นประเทศที่เหมาะสมกับการเป็นเมืองหลวงของยุโรป เพราะเป็นประเทศที่ไม่มีอัตลักษณ์ทางภาษาของตนเอง รบไม่เคยชนะใคร เป็นดินแดนที่ถูกปกครองโดยประเทศใหญ่กว่ามาตลอด และมีทำเลดีคือเป็นประเทศเล็กๆที่รายรอบด้วยมหาอำนาจฝรั่งเศส เยอรมันและอังกฤษเบลเยียมกระจายอำนาจการปกครองเป็น 3 ภูมิภาคคือ เมืองหลวง (Brussels region) ตั้งอยู่กลางประเทศ ผู้คนใช้ภาษาทั้งฝรั่งเศสและดัชต์ ภูมิภาควอลลูน (Wallonia region) ตั้งอยู่ครึ่งซีกใต้ ผู้คนใช้ภาษาฝรั่งเศส และภูมิภาคฟลานเดอร์(Flanders Region) ตั้งอยู่ครึ่งซีกเหนือและผู้คน

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 63 : ตราโล่สีน้ำเงินกับตึกโบราณ

โดย Little Bear on 16 พ.ค. 55 22:42

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจป้ายสีน้ำเงินรูปห้าเหลี่ยมที่เห็นนี้จะสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเมื่อเดินชมเมืองในย่านเมืองเก่าของเบลเยียมและยุโรป ที่นี่เขาเรียกกันสั้นๆว่าสัญลักษณ์โล่สีน้ำเงิน หรือ blue shield เป็นป้ายสัญลักษณ์อาคารอนุรักษ์ (Protected heritage) ตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ (The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict) ซึ่งประกาศในปี 1954 และมีการลงนามรับรองกว่า 90 ประเทศ (ไทยลงนามไหมไม่รู้) อนุสัญญานี้เป็นผลมาจากบทเรียนจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่สิ้นสุดในปี 1945 และส่งผลอย่างร้ายแรงในการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมมากมายในระหว่างสงครามแม้ว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แทบจ

การแยกขยะ มาตรวัดกึ๋นท้องถิ่นบ้านเรา/คอลัมน์...ได้อย่าง ไม่เสียอย่าง

โดย Little Bear on 15 พ.ค. 55 18:45

เมื่อผมมาถึงเบลเยียม หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ผมได้รับการปฐมนิเทศแนะนำบอกกล่าวจากเจ้าของบ้านเช่า คือ เรื่องวิธีการแยกขยะ การจัดการขยะของเบลเยียมเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับสังคมไทย บ้านเราแม้จะพยายามแยกขยะ แต่สุดท้ายรถขนขยะก็โยนเข้าไปในกองเดียวกัน ผู้คนจึงหมดกำลังใจในการแยกขยะไปโดยปริยาย แต่ที่นี่ในวันนัดเก็บขยะประจำสัปดาห์ รถเก็บขยะมากัน 4 คัน เพื่อเก็บขยะ 4 ประเภท ที่แต่ละบ้านแยกไว้แล้ว คนแยกขยะก็มีกำลังใจในการแยกขยะ เทศบาลก็จัดการขยะต่อได้ง่ายขึ้น อันนี้คือหัวใจของความสำเร็จในสายตาของผม

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 62 : ตะแกรงสี่ชั้นของระบบปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ

โดย Little Bear on 15 พ.ค. 55 09:37

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิพลเมืองที่สำคัญของประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับประเทศเบลเยียมนั้น เป็นพันธกิจของรัฐที่ต้องจัดระบบให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมี NIHDI (National Institute for Health and Disability Insurance) เป็นองค์กรของรัฐในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพเช่นเดียวกับ สปสช.เบลเยียมใช้ระบบกองทุนสุขภาพกองทุนเดียว คือไม่ว่าเงินจากงบประมาณ จากประกันสังคม หรือภาษีเฉพาะ ล้วนนำมาคลุกและบริหารร่วมกันเป็นกองทุนเดียว เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวในการระบบบริการสุขภาพสำหรับทกคน คนส่วนใหญ่เข้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแบบประเภทจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเบิกเงินคืนในภายหลัง (reimbursement system) ซึ่งจะได้เงินคืนราว 80%ของที่จ่ายไป คือต้องร่วมจ่ายราว 20% ระบบที่ 2

1497 items|« First « Prev 2 3 (4/150) 5 6 Next » Last »|