สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

1497 items|« First « Prev 1 (2/150) 3 4 5 Next » Last »|

รายงานปิดโครงการ "การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง"

โดย punyha on 14 มี.ค. 56 12:22

โครงการพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดขึ้นจากความตระหนักร่วมถึงความจำเป็นในการสร้างกลไกเพื่อการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นข้อต่อสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางหรือทิศทาง ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่มีการประสานงาน บูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐาน การดำเนินการดังกล่าวจะไปหนุนเสริมอุดช่องว่างการทำงานที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง และมีข้อจำกัดในเชิงการบูรณาการ การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะและกลไกหนุนเสริมในระดับเขตภาคใต้ตอนล่างจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการิเริ่มของพื้นที่ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลาเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดกลไกดังกล่าว คณะทำงา

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส ปี ๒๕๕๖ ณ วัดคลองแห

โดย punyha on 19 ก.พ. 56 11:13

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห วัดคลองแห มูลนิธิชุมชนสงขลาขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสพบกิจกรรมเสริมบุญบารมี เป็นมงคลชีวิต และกิจกรรมบันเทิงมากมายวันเสาร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ลานธรรมโคกหลังนกคุ่ม วัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชมกิจกรรมกวนข้าวมธุปายาสปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะกวนข้าวมธุปายาส

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 55 20:28

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

ประชุมคณะทำงานกลไกกลางสงขลา

โดย Little Bear on 27 พ.ย. 55 14:55

สสจ.การทำงานบูรณาการของแต่ละองค์กร ควรมีเจ้าภาพหลักระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และเชื่อมโยงกับงานวิสัยทัศน์ 2020ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างกรอบความคิด (ระเบิดมาจากข้างใน)ทต.ปริกศูนย์ประสานานภาคใต้ตอนล่างของ สสส.เริ่มจากการตรวจสอบทุนในพื้นที่ จัดระบบเป็นแหล่งเรียนรู้เป็น 6 ระบบ เป็นแม่ข่าย อปท. 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พฒนาระบบฐานข้อมูล 7 เรื่องปี 56เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น (อาชีพ,วัฒนาธรรม เมืองคาร์บอนต่ำ, การบริโภคยั่งยืนและปลอดภัย กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง สัจจะวันละ 1 บาท)หนุนเสริมลูกข่ายที่เป็นแม่ข่ายหลัก (ต.ท่าข้าม, ควนรู ขับเคลื่อนเชิงประเด็นและค้นหาแม่ข่ายในจังหวัดอื่น เพื่อยกเป็นแหล่งเรียนรู้)อบต.ท่าข้ามพศส. 70 เกลอมีประเด็น 7 นโยบายในการทำงาน (สุขภา

สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับครีม Pico booster mask !!

โดย creampicook on 15 พ.ย. 55 12:21

สำหรับการเลือกใช้ pico booster mask นั้นปัจจุบันอาจจะเลือกซื้อจากเว็บหลายเว็บหรืออาจจะเลือกทาแบบบางๆก็ได้นะค่ะ เพราะว่าอาจจะทา 3 วันแรกให้หนาๆเพื่อปรับสภาพผิวหน้าก่อนและวันต่อไปอาจจะทาบางๆเพื่อให้ผิวหน้าชุ่มชื้นอย่างมาก

แด่..นายกพีระ...ตันติเศรณี

โดย punyha on 13 พ.ย. 55 08:39

ขอไว้อาลัยการจากไปของนายกพีระ ตันติเศรณี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555

โดย punyha on 24 ก.ค. 55 09:10

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทางน้ำ 9 วัด ปีที่ 11 ประจำปี 2555ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 17.30 น.โดยเริ่มลงเรือที่วัดคลองแหตอน 08.00 น.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนารังนก เวลา 09.30 น. (ถวายวัดนารังนกและวัดศาลาโพธิ์)ลงเรือต่อไปวัดคูเต่า เวลา 10.30 น. ถวายเทียนพรรษาวัดคูเต่า วัดอู่ตะเภา วัดดอน วันชลธารประสิทธิ์ และวัดท่าเมรุร่วมกิจกรรมเสวนาออกอากาศรายการสมัชชาสุขภาพทางอากาศ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม 88 เมกะเฮิร์ทลงเรือย้อนกลับมาที่วัดคลองแห ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองแห (ถวายเทียนวัดคลองแหและวัดท่าแซ)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่คุณประโชต อินทร์ถาวร081-5412971รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบค่ะ

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อสุเมธ วรกาญจนานนท์ (คุณพ่อคุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์)

โดย punyha on 17 ก.ค. 55 20:32

ด้วยคุณพ่อสุเมธ วรกาญจนานนท์ คุณพ่อคุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เสียชีวิตขอแจ้งญาติมิตร ภาคีเครือข่ายร่วมเคารพศพ และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.00 น.วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 งานสวดพระอภิธรรมศพที่บ้าน (ตรงข้ามวัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง) เข้าทางไปทะเลน้อย ผ่านที่ว่าการอำเภอควนขนุน ประมาณ700เมตรวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 งานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.สงขลากำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าตอ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.สงขลาแจ้งมายังญาติมิตร ภาคีเครือข่ายทราบโดยทั่วกันค่ะ

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 82: เภสัชวิทยาแห่งดอกดิจิทัลลิส

โดย Little Bear on 8 ก.ค. 55 18:04

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจวันหนึ่งในขณะที่นักเรียนไปเที่ยวบ้านอาจารย์ Marjan Pirard ซึ่งอยู่ไกลในเมืองเล็กทางตะวันตก อาจารย์ Wim Van Damme ศาสตราจารย์แห่งวิชานโยบายสาธารณสุขก็ได้มาตามนักเรียนไปดูดอกไม้สีม่วงสวยงาม ถามว่ารู้จักไหม เพราะนี่คือดอกดิจิทัลลิส (Digitalis) ที่แพทย์และเภสัชกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นยาสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ มนุษย์ในยุโรปรู้จักยาตัวนี้ดีตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกับดอกฝิ่นที่คนเอเชียรู้จักดีมาก่อนใคร ดอกดิจิทัลลิสจากรูปที่เห็นนี้มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Digitalis purpurea เป็นไม้ล้มลุกอายุราวสองปี ยามหน้าหนาวจะเจียมตัว ยามหน้าร้อนออกดอกสวยงาม ชื่อพื้นเมืองคือดอกสวมนิ้ว เพราะดอกสามารถสวมที่ปลายนิ้วได้เหมือนเหล็กสวมปลายนิ้วที่คนสอยผ้าในอดีตใช้ป้องกันเข็มแทงนิ้ว

เรื่องเล่าจากเบลเยียม 81: ประปาดื่มได้

โดย Little Bear on 8 ก.ค. 55 18:04

โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจน้ำประปาในยุโรปดื่มได้ เปิดก๊อกน้ำก็ใส่แก้วดื่มได้เลย น้ำดื่มน้ำอาบน้ำซักผ้ามาจากท่อเดียวกัน ประปาดื่มได้ในยุโรปมีมาแต่สมัยโบราณ ในอดีตในชุมชนเมืองก็จะมีจุดแจกจ่ายน้ำสาธารณะ ส่วนใหญ่จะเป็นปั้มคันโยกเพื่อปั้มน้ำใต้ดินขึ้นมาอุปโภคบริโภคแก่คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา หรือไม่ก็เป็นน้ำพุซึ่งในอดีตบางน้ำพุดื่มได้เพราะเป็นการปล่อยน้ำจากที่สูงลงมาโดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าปั้มน้ำ เป็นบริการทางสังคมอย่างหนึ่ง รูปปั้น manneken pis หรือรูปปั้นเด็กฉี่แห่งกรุงบรัสเซลส์นี้ ก็เป็นน้ำพุที่มีศิลปะในการออกแบบด้วยอารมณ์ขัน จนคนที่หิวน้ำอาจรู้สึกแปลกๆที่จะดื่มกินประปาดื่มได้นั้นก็น่าสนใจแล้ว สิ่งที่น่านับถือกว่าในเบลเยียมคือเรื่องการเคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนในการเข้าถึงน้ำสะอาด โดยในภูม

1497 items|« First « Prev 1 (2/150) 3 4 5 Next » Last »|