คุณแม่ลูกสอง

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

punyha punyha

บันทึกเรื่องราวตามกาลเวลา

ของแท้หรือเทียบเท่า

คุณแม่ลูกสอง

by punyha @June,11 2010 16.46 ( IP : 112...9 )

ของแท้หรือเทียบเท่า

วันสองวันที่ผ่านมา ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยการเดินเท้าในเมืองใหญ่ ทำให้ชีวิตเดินช้าลงหมายถึงจังหวะชีวิตนะ ส่วนจังหวะก้าวอาจมีวิ่งบ้างเดินบ้างเพื่อให้ทันตามเวลาที่นัดหมาย เดินผ่าน

Comment #1
Posted @June,11 2010 18.07 ip : 61...110

เดินให้ช้าลงบ้าง แล้วเราอาจจะเห็นอะไรดี ๆ สองข้างทางที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

แวะลงข้างทางเสียบ้าง แล้วเราอาจจะได้รับสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต

Comment #2ของแท้หรือเทียบเท่า
Posted @December,20 2010 00.06 ip : 182...28

ชีวิตคือของแท้ที่ไม่มีอะไรมาเทียบเท่าเลย  ชีวิตนี้กว่าจะสมบูรณ์มันต้องต่อสู้  สู้มันสู้ ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง  นักกีฬาถ้าไม่สู้ไฉนเลยจะได้เป็นแชมป์  ทุกคนในโลกคือนักกีฬาถ้าไม่สู้ ก็ไม่ได้เป็นแชมป์ ใชไหมละ ?

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว