สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ตัวอย่างการเขียนโครงการเพื่อของบ สสส. ให้ผ่านการพิจารณาโดยไม่ได้ปรับแก้

by Little Bear @November,15 2009 11.35 ( IP : 61...100 ) | Tags : สาระน่ารู้

วันนี้มีตัวอย่างการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สสส.สำนัก 6 โดยเป็นตัวอย่างโครงการที่ขอไป แล้วผ่านการพิจารณาโดยไม่ได้ปรับแก้ และแบบฟอร์มโครงการที่จะของบ

ไว้ดูเป็นแนวทางให้กับเครือข่ายหรือผู้สนใจ

Comment #1...
j (Not Member)
Posted @December,21 2009 15.21 ip : 118...171

ขอบคุนนะค่ะ

Comment #2โครงการ
issarin raiyai (Not Member)
Posted @March,01 2010 21.45 ip : 111...184

เป็นความรู้ที่ดีแต่บางครั้งทำให้มีความรู้ขึ้นเยอะมาก ขอขอบคุณมากเลยนะ

Comment #3ขอบคุณที่ให้ความรู้
อังคณา ขาวเผือก (Not Member)
Posted @May,05 2010 17.52 ip : 111...198

ขอบคุณที่เอื้อความรู้กับชุมชนที่พร้อมจะพัฒนา:)

Comment #4ไทยพลัดถิ่น
Posted @August,18 2010 18.20 ip : 118...49

อย่ากเขียนโครงการแต่ไม่รู้ว่าคนไทยพลัดถิ่นเขียนได้หรือเปล่า ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (มีเลข13หลัก) ใครรู้ตอบที +++++!!!!!!!!!!!!

Comment #5อยากได้โครงการมั่ง
Posted @September,22 2010 11.17 ip : 113...57

ไม่เห็นมีตัวอย่างเลยถ้ามีกรุณาส่งเมลด้วยครับ

Comment #6เด็กใต้สานฝัน
Posted @May,03 2011 21.08 ip : 118...40

ได้อ่านข้อความแล้วรู้สึกว่ามีคนคอแนะนำในการเขียนโครงการดีเลยทีเีดยว

Comment #7คนรุ่นหลังอยากพัฒนา
Posted @June,08 2011 14.53 ip : 49...10

ก็มีแต่แบบอย่างเดิมๆ...เมื่อฉันมียศมีตำแหน่ง...ฉันก็เอาคนของฉันมาทำตั้งแต่ยุคผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม...ไม่มีการเปิดโอกาสให้คนใหม่เด็กใหม่คิดใหม่ได้พัฒนาบ้านเกิดตนเองบ้าง...จะมีคนกลางช่วยได้ไหม?

Comment #8
nuknik (Not Member)
Posted @October,22 2011 11.01 ip : 223...190

ขอบคุณหลายๆเด้อ หาคนที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นคนส่งให้น่าจะดี คุณ 4

Comment #9วิธีการเขียนโครงการ
ณัฐชยา ทองศรีนุ่น (Not Member)
Posted @November,13 2011 02.09 ip : 111...182

อยากเขียนโครงการขอสนับสนุนจาก สสส.บ้างต้องทำอยางไร

Comment #10อยากได้ตัวอย่างโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบใน
นายอัสมาวี สือนิกลิง (Not Member)
Posted @January,24 2012 20.52 ip : 223...3

ท่านใดมีโครงการเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบใน 3 จชต กรุณาส่งมาด้วย

Comment #11อยากได้โครงการเอดส์บ้าง
บุญหลาย (Not Member)
Posted @May,12 2012 13.06 ip : 183...182

อยากได้โครงการเอดส์บ้าง

Comment #12
อ๊อฟ จองทรัพย์สิน (Not Member)
Posted @June,22 2012 13.56 ip : 1...28

ท่านใดมีโครงการเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบใน 3 จชต กรุณาส่งมาด้วย

ถ้าเป็นศิลปะพอได้มั๊ยครับ

Comment #13การเขียนโครงการ
nummon (Not Member)
Posted @October,09 2012 14.48 ip : 1...185

ขอบคุณนะ

Comment #14ขอโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านทำอย่างไร
มูหมัดฟัดลี ตวนแมเราะ (Not Member)
Posted @April,12 2013 15.11 ip : 113...51

ผมจะจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จะของบจาก สสส. ได้หรือเปล่า ครับ

Comment #15เขียนขอทุน
อมรรัตน์ กุลจิตรตรี (Not Member)
Posted @May,13 2013 17.52 ip : 180...127

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำที่ดี

Comment #16มีคำถามครับ
อานนท์ (Not Member)
Posted @June,14 2013 06.01 ip : 118...177

ผมเป็นต้องการงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อชาวประมงครับ ไม่ทราบว่า ผมสามารถของบประมาณให้กับหมู่บ้านชาวประมง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจากทาง สสส. ได้หรืป่าวครับ

Comment #17อยากได้งบมาช่วยเด้ก เยาวชนและคนในชมชุนรวมทั้งผู้สูงอายุ โดยโครง
มะรอฟี มาฮะ (Not Member)
Posted @July,03 2013 12.53 ip : 118...123

พอเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนได้มีการพัฒนาที่เกิดการสมัคคีการทำงานร่วมกันของคนในชุมชุนโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนา โดยการทำงานที่สอดค้ลองกัน เช่น เด็กทำหน้าที่เรียนรู้กระบวนจากกิจกรรมเยาวชนเป็นแรงให้กับคนในชุมชุนผู้ให้ตัวพลัดดันให้ความรู้ โดยมีโครงการเป็นตัวตั้ง  คนนี้เป็นเพียงแค่คนตัวเล็กคนหนึ่งที่อย่ากเห็นสังคมในชุมชุนสมัคคีกันทำงานร่วมกันอย่างมีระบบนำไปสู่รายได้เมายังชุมชน

Comment #18ค้นเพื่อศึกษา
บ้านหนองปลาดุก 22 (Not Member)
Posted @November,23 2013 17.45 ip : 27...13

ดีมาก

Comment #19อยากเขียนโครงการให้ความรุ้ประชาชน สูงวัยค่ะ
ปุณ (Not Member)
Posted @December,04 2013 07.18 ip : 101...65

จะพยายามเสนอโครงการอบรม ผุ้ดุเเล ผุ้สุงวัยนะคะ

Comment #20อยากเขียนโครงการให้ความรุ้ประชาชน สูงวัยค่ะ
ปุณ (Not Member)
Posted @December,04 2013 07.18 ip : 101...65

จะพยายามเสนอโครงการอบรม ผุ้ดุเเล ผุ้สุงวัยนะคะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว