คุณแม่ลูกสอง

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

punyha punyha

บันทึกเรื่องราวตามกาลเวลา

เจ้าว่างามต้องตามเจ้า

คุณแม่ลูกสอง

by punyha @September,01 2009 01.20 ( IP : 117...138 )

เรื่อง.....เจ้าว่างามต้องตามเจ้า

    นามีเบีย... เมืองแห่งน้ำชุ่ม ถ้ามองออกไปทางด้านตะวันออก ก็จะเห็นพื้นน้ำกว้างใหญ่ สลับกันพืชรากระเกะระกะกับพืชน้ำที่มีฟองอากาศช่วยพยุงตัวมันให้ลอยไปลอยมาตามทิศทางของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

    ที่กลางเวิ้งน้ำด้านเหนือ อันเป็นพื้นที่ชุมน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยหลากพันธ์ไม้รากยึดดินตม ทิวไม้โกงกางสุดสายตา ส่วนที่แดดส่องถึงพืชน้ำจำพวกสาหร่ายดอกสีเหลืองอร่าม กับดอกบัวสีเงิน มันเป็นพันธ์สำหรับเจ้าผู้ครองนครเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ครอบครองบัวสีเงิน นี้คือพื้นที่ต้องห้ามสำหรับประชาชนทั่วไป

โดมของเจ้าผู้ครองนครแห่งความชุ่มน้ำ เป็นแพ ที่สร้างด้วยต้นกกแห่งนามิเบีย ด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุชน แพต้นกกมีความแข็งแรงคงทนมาก ไม่ว่าเมื่อมรสุมจากทิศเหนือ หรือลมพายุตามฤดูการแห่งทิศตะวันออก แพต้นกกยังคงทนถาวรด้วยเส้นใยพิเศษเฉพาะของพืชชนิดนี้ ชาวนามีเบียยังนำมันมาทำตาขายสำหรับจับเจ้าสัตว์ผู้ทรงพลังแห่งผืนน้ำ จระเข้ อสูรตัวร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

    จระเข้ สำหรับชาวนามีเบีย มันคืออสูรร้าย แต่ในวังของเจ้าผู้ครองนามีเบียกลับเลี้ยงจระเข้ ตามกฎของนามีเบียผู้ครอบครองฝูงจระเข้ คือผู้ปกครอง ชนชาวนามิเบียมีหน้าที่ส่งเครื่องบรรณาการ เพื่อเลี้ยงจระเข้ฝูงใหญ่ของเจ้าผู้ครองนคร ทุกคุ้มบ้านมีหน้าที่หมุนเวียนออกหาสัตว์น้ำมาบรรณาการ แต่เทพแห่งท้องน้ำที่หลุดออกจากตาข่ายต้นกกกลับสร้างความสะพรึงกลัวไปทั่วพื้นที่ชุมน้ำ จระเข้กัดกินผู้คนแห่งนามิเบีย แต่กฎแห่งนามิเบีย ผู้ใดทำลายสัตว์เลี้ยงของเจ้าผู้ครอง มันต้องถูกเนรเทศออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำ

    คุ้มของผู้สืบทอดอำนาจ การที่นามิเบียเป็นสังคมที่เคารพผู้อาวุโสผู้มีสิทธิ์สืบทอดอำนาจเกิดจาก สามตระกูลของผู้อาวุโสผู้ร่วมกันก่อตั้งเมืองแห่งความชุ่มน้ำ กฎนามีเบีย ได้กำหนดระยะเวลาไว้ว่า เมื่อครบแปดฤดูมรสุมก็จะต้องแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครคนใหม่ แต่ละตระกูลมีหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดอำนาจเอาเอง ผู้สืบทอดคนใหม่ ถูกเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติแห่งนามิเบีย หลักแห่งการปกครอง รวมทั้งการศึกษาศิลปะแขนงต่าง ๆ แต่ผู้สืบทอดอำนาจคนใหม่ ยังมีโอกาสไปศึกษาถึงวัฒนธรรมต่างเมืองเมืองแห่งพื้นราบ ที่มีสายน้ำไหลผ่าน

    ในที่ประชุมที่ปรึกษาผู้สืบทอดอำนาจ “เราต้องการแก้กฎแห่งนามิเบียเรื่องการควบคุมเทพแห่งผืนน้ำ” ผู้สืบทอดอำนาจยังให้เหตุผลว่านอกจากเทพแห่งผืนน้ำทำลายชีวิตผู้คนแล้วยังเบียดบังเอาอาหารแห่งชนของเราไปมากมาย  “ความจริงเราต้องการแก้กฎการครอบครองจระเข้ของเจ้าผู้ครองนคร”  แต่ความเห็นของคณะที่ปรึกษาไม่เห็นด้วยกับการนำเสนอกฎใหม่แห่งสภาสูงของนามิเบีย “ท่านผู้สืบทอด เราว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเสนอกฎใหม่นี้ ท่านเป็นเพียงผู้สืบทอด ยังมิเป็นเจ้าผู้ครอง และสภาสูงก็ประกอบไปด้วยผู้อาวุโสที่ยึดมันในคำสั่งของบรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก เรากลัวว่าท่านจะเป็นไม้ซีกไปงัดไม้ซุงเสียมากกว่า”  “เรารอไม่ได้” ผู้สืบทอดอำนาจกล่าว “เราจะไม่ยอมให้ชนนามิเบีย ต้องมาเสียชีวิตกับเจ้าสัตว์ร้ายแห่งผืนน้ำอีก ถ้ารอจนกว่าเราเป็นเจ้าผู้ครองเนิ่นนานไปเวลาอีกสี่มรสุม เรารอไม่ไหว”

    วาระแห่งการประชุมสภาสูงประจำมรสุมนี้ ชนชาวนามิเบียได้รับข่าวสารจากปากต่อปากไปทั่วพื้นที่ชุมน้ำว่าผู้สืบทอดจะขอแก้กฎแห่งนามิเบียเรื่องควบคุม และยกเลิกกฎแห่งการครอบครองจระเข้คืออำนาจ ชาวบ้านทั่วไปต่างวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา “ข้าว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนกฎ ทั้งที่ถ้าเปลี่ยนกฎได้ชาวบ้านอย่างเราจะไม่สูญเสียต่อเทพแห่งท้องน้ำนั้นอีก” และความเห็นของอีกคน “เราว่าผู้สืบทอดอาจได้รับอันตราย หรืออาจได้รับโทษสูงสุดด้วยการเนรเทศ หากสภาสูงมองว่าเป็นเรื่องการล้มเจ้าผู้ครองนคร”

    แสงแดดจ้าสาดส่องพื้นน้ำจนเงาของต้นโกงกางที่สะท้อนผืนน้ำดูทะมึนเหมือนสัตว์ร้ายในเทพนิยาย พริ้วน้ำสันไหวเมื่อปรากฏของกระแสลมมรสุมกรรโชกเป็นครั้งคราว ต่อให้แสงแดดแผดร้อนพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างไรก็มิอาจเทียบความร้อน ในจิตใจของผู้คนอันมิใช้กลุ่มผู้มีสิทธิ์สืบทอดอำนาจ วันนี้เป็นวันที่สภาสูงจะลงมติเรื่องที่ผู้สืบทอดอำนาจเสนอให้ยกเลิกกฎที่ การครอบครองจระเข้คืออำนาจ

      “โองการแห่งนามิเบีย” เสียงก้องดังไปทั่วสภาสูง “การลงมติของชนอาวุโสแห่งนามิเบียเสร็จสิ้นแล้ว ขอประกาศว่า ด้วยมติแห่งสภาสูง ผู้สืบทอดอำนาจ ได้เสนอกฎแห่งนามิเบีย โดยการยกเลิกกฎแห่งอำนาจ ซึ่งเป็นกฎสูงสุดของนามิเบีย อีกทั้งเสนอว่าควรกำจัดเทพแห่งท้องน้ำ ตามจารีตแห่งนามิเบีย เทพแห่งท้องน้ำคืออำนาจ และอำนาจของเจ้าผู้ครองจะต้องครอบครองเทพแห่งท้องน้ำ สภาสูงแห่งนามิเบียมีความเห็นว่า ผู้สืบทอดอำนาจได้กระทำกิจที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และมีความคิดล้มล้างชนแห่งนามิเบียที่สืบทอดกันมาช้านาน จึงมีมติว่า ผู้สืบทอดอำนาจไม่สมควรที่จะก้าวไปสู้เจ้าผู้ครองแห่งชุ่มน้ำ มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง และให้ผู้สืบทอดลำดับต่อไปรับตำแหน่งผู้สืบทอดอำนาจแทนนับจากบัดนี้ ส่วนผู้สืบทอดอำนาจที่บังอาจเสนอญัตติล้มล้างกฎสูงสุดแห่งนามิเบีย ให้เนรเทศออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมิให้ใช้เรือ มีสิทธิ์เพียงใช้แพต้นกกเยี่ยง ชนชั้นต่ำแห่งนามิเบีย”

    จาก...บันทึกด้วยดินสอ

    คนภูเขา_pol  31ส.ค.52

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว