คนภูเขา

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คนภูเขา คนภูเขา

คนภูเขา_pol นอกคอก

ป่าภู...เขาเล

กีฬาไม่แบ่งสี ปิงปองไม่แบ่งฝ่าย

คนภูเขา

by คนภูเขา @April,16 2009 21.22 ( IP : 222...58 ) | Tags : ป่าภู...เขาเล

...........

มีกิจกรรมเล็ก ๆ ของเด็กกลุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับ งานนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแห่งชุมชน

เริ่มตั้งแต่คนสร้างโต๊ะปิงปองให้เด็ก ๆ ผู้จัดการแข่งขันปิงปอง กับน้ำใจ ที่มอบเป็นรางวัล

..................

            ต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมความสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมเท่านั้นมิได้เน้นการแข่งขัน


.........เริ่มด้วยการจับสลากแบ่งสายก่อนแล้วกัน.................

.............

Comment #1
Posted @April,17 2009 09.23 ip : 117...222
Photo :  , 500x375 pixel 109,278 bytes

.....................

Comment #2ป่าภู...เขาเล
Posted @April,20 2009 19.21 ip : 222...5

.............. ที่มาของโต๊ะปิงปองเกิดจากการร่วมแรงของทีมช่าง ที่เห็นความสำคัญของกีฬาพัฒนาสมอง

ร่วมกันสร้างขึ้นมาใช้งบประมาณ2,500บาท เป็นโต๊ะขาเหล็กพื้นเป็นคอนกรีตบาง ๆ สามารถตั้งไว้

กลางแจ้งได้ ทนแดด ทนฝนครับ

............

Comment #3ป่าภู...เขาเล
Posted @April,20 2009 19.37 ip : 222...5

.............

บอกเล่าเรื่องชุมชนที่อยู่หน่อย .....

เด็ก ๆ เขาจะตื่นเช้า ส่วนมากก็ไปเรียนพื้นที่หาดใหญ่ กว่าจะกลับบ้านก็หลังเวลา5โมงเย็น

เมื่อรวบรวมคนเล่นกีฬาแล้วได้ 16 คนครับ มีพี่ ๆ ที่เรียนมัธยม อยู่ 5 คน นอกนั้นเรียนชั้นประถม

ให้จับสลากแบ่งสายกัน  ส่วนพี่ ๆ ก็ให้เป็นผู้จัดการทีม 3 คน อีก 2 คนก็ให้เป็นกรรมการ

ผู้จัดการทีมนะมีค่าบำรุงทีม 200 บาทมีหน้าที่หาน้อง ๆ มาแข่ง  ถ้าวันไหนลูกทีมทำการบ้านไม่เสร็จจะถูกหัก

ค่าบำรุงทีม 20 บาท โดยกรรมการ(จองจะหักอย่างเดียว) ผู้จัดการทีมเลยต้องเพิ่มภาระนอกจากฝึกน้องเล่น

ปิงปองแล้ว ต้องสอนน้องทำการบ้านด้วย

Comment #4ป่าภู...เขาเล
Posted @May,02 2009 16.27 ip : 222...217
Photo :  , 500x375 pixel 47,601 bytes

........... อยากนำรูปใส่ ให้เห็นขั้นตอนการแข่งมาก ๆ แต่ฮาร์ทดิส ได้รับความเสียหายไม่ทราบจะกู้คืนอย่างไร

พอมี รูปในกล้องอยู่หน่อย.....ขอลงต่อแล้วกัน

........

Comment #5ป่าภู...เขาเล
Posted @May,02 2009 16.29 ip : 222...217
Photo :  , 500x375 pixel 48,033 bytes

..............

Comment #6ป่าภู...เขาเล
Posted @May,02 2009 16.30 ip : 222...217
Photo :  , 500x375 pixel 28,457 bytes

................

Comment #7ป่าภู...เขาเล
Posted @May,02 2009 16.33 ip : 222...217
Photo :  , 500x375 pixel 44,947 bytes

..................... ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแห่งบ้านโคกนายมี ชุมชนที่1 เทศบาลกำแพงเพชร รัตภูมิ

ที่เปิดโอกาสให้ .. ลานกีฬา ชายคาบ้าน..    สำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ ณ ที่นี้

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว