กล้วยน้ำว้า

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

กล้วยหวาน กล้วยหวาน

มุมมอง ความคิด ชีวิตการทำงาน กับประสบการณ์บนเส้นทางการทำงานสายสุขภาพ สุขภาวะ

จุด start บนเส้นทางสุขภาพผ่านโลกเสมือนจริง

กล้วยน้ำว้า

by กล้วยหวาน @January,20 2009 19.01 ( IP : 118...84 )

        ผมเริ่มต้นการทำงานบนเส้นทางสายสุขภาพกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา(node สสส.จังหวัดสงขลา)ในช่วงปลายปี 49 จนปัจจุบันขยับเป็นงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานหนึ่งของ สวรส.ภาคใต้ มอ. ที่ผ่านมาประสบการณ์การทำงานประทับความทรงจำกับตัวของผมเป็นส่วนใหญ่ จำได้บ้างไม่จำได้บ้าง มีการบันทึกในไดอารี่ส่วนตัวบ้างบางเรื่องราวที่ต้องการจดจำ แต่พอถึงวันนี้ มกราคมปี 52  ประมาณ 2 ปีของการทำงานเส้นทางสายนี้ การลงพื้นที่ การเข้าร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ คงนับเป็นร้อยเวทีแล้ว แต่พอถามถึงเรื่องเด่นหรือบทเรียนสำคัญของการทำงานมีอะไรบ้าง ผมนึก นิ่งอยู่กับตัวเอง มีแต่ภาพประติดต่อของบางเหตุการณ์ ภาพบุคคลที่ทำงานสัมพันธ์ด้วย เข้ามาในห้วงความคิดนึก

        มกราคมปี 52 ผ่านช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองมาไม่นานนัก คำอวยพร ความปรารถนาของเทศกาลนี้คือขอให้โชคดี ร่ำรวยความสุข สุขภาพแข็งแรง เราต้องการให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราและคนที่เราปรารถนาดีด้วย แต่แค่ความปรารถนาดีคำอวยพร คำภาวนาคงไม่เพียงพอ แต่คงต้องเริ่มด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุแห่งความสำเร็จนั้นๆ ปีใหม่นี้เป้าหมายหนึ่งของผมคือ การพัฒนาตัวเองในการทำงานเส้นทางสายนี้ทั้งด้านทักษะพื้นฐาน วิธีคิดการทำงาน  ที่อยากให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากการแลกเปลี่ยนกับพี่ๆทีทำงานสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราคือ การบันทึก อาจจะเริ่มด้วยเรื่องราวตามความสนใจก็ได้ จะเป็นอีกช่วงทางหนึ่งในการได้มีโอกาสทบทวนตัวเอง จัดระเบียบความคิด ที่ผ่านมาผมจะพูดมากกว่าทำแต่คงถึงเวลาที่ต้อง change บทความนี้จะจุดเริ่มต้นเพื่อการพัฒนาตัวเอง สู้ๆ

Comment #1
Posted @January,20 2009 20.14 ip : 61...139

ใช่แล้ว สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับเราก็ต่อเมื่อเราลงมือปฎิบัติ

โลกนี้มีสิ่งน่าทึ่งอีกมากมาย รอให้เราได้เรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว