คนภูเขา

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

คนภูเขา คนภูเขา

คนภูเขา_pol นอกคอก

ป่าภู...เขาเล

เอาภาพป่าต้นน้ำมาฝาก

คนภูเขา

by คนภูเขา @January,02 2009 19.17 ( IP : 118...36 ) | Tags : ป่าภู...เขาเล , คลองภูมี

มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมป่าต้นน้ำมาครับ หลายวันแล้ว แต่ยังเก็บภาพมาฝาก

ออกตัว...คนภูเขาไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ...........................................


ไม่ใช่ป่าเปลือกไข่(ป่ากันชน) ไม่ใช่ป่าไข่ขาว ..ไม่ใช่ป่าไข่แดง


  แต่นี่คือ...ป่าไข่ดำ...

Comment #1ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.19 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 143,761 bytes

..... บอกแล้วไง ว่ามันคือป่าต้นน้ำ..คลองยาว หมู่บ้านคลองกั่ว ต.เขาพระครับ

คลองสาขาของคลองภูมี.....

Comment #2ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.23 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 112,338 bytes

ไปเที่ยวป่าคลองยาวมาครับ ป่ารอยต่อระหว่างจังหวัด

เริ่มต้นก็สวยดี นะ มีหลัก สปก.ด้วย  เข้าไปอีกหน่อยก็เป็นป่าสมบูรณ์แบบภาคใต้แล้ว...

Comment #3ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.25 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 144,529 bytes

จักรรีดยาง อุปกรณ์ คู่ขนานกับการรักษ์ป่า

Comment #4ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.28 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 135,657 bytes

นี่ก็ป่าต้นน้ำที่ถูกธรรมชาติทำลาย (คนก็ธรรมสร้างขึ้นนั้นละ)

Comment #5ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.30 ip : 118...36
Photo : , 440x587 pixel 144,509 bytes

ป่าสวนยาง พืชเชิงเดี่ยว แต่มันคือปากท้องชาวบ้านที่เดียว(ถ่ายมาจากสวนยางชาวบ้าน)

Comment #6ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.32 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 98,944 bytes

หนำไร่ปลายควนเสาทำด้วยไม้หลุมพอ กับแก่นไม้รักเขา(หนำนายทุนนิยม)

Comment #7ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.33 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 131,548 bytes

ถ่ายมาจากต้นไม้ที่ชาวบ้านล้มลงมาเล่น ๆ

Comment #8ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.35 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 120,212 bytes

ตอกทอย ขึ้นไปจับผึ้งเมื่อปีกลาย

Comment #9ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.36 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 138,286 bytes

สายน้ำ.. มาจากป่า

สายน้ำ... มาจากเขา สายน้ำ...ไหลไปไม่กลับ
สายน้ำ...เจ้าจะไหลอีกนานเท่าไร !!!!!!!

Comment #10ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.38 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 143,512 bytes

ขอเรียกว่า  ทางเดินไพร

Comment #11ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.40 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 123,104 bytes

ไม้ใหญ่ พอนเฝ้ายึดราก จากแรงลม

Comment #12ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.41 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 124,629 bytes

...นับอายุเจ้าได้ เท่าไหร่ดี ....

Comment #13ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.43 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 121,652 bytes

**ต้นหลาวโอนเขา**

หรือเจ้านิบง รอวันทอดกาย ลงหาดิน

Comment #14ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.46 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 115,021 bytes

ยอดเขาที่ปันน้ำไปสู่....อันดามันกับเลสาบ บ้านเรา

Comment #15ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.48 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 144,557 bytes

น้ำไหลแรงกลับแห้งเหือดหาย

เหมือนน้ำใจน้องทำพี่หมองข้องใจ

เจ้าไปกับใครที่ไหนไม่รู้

Comment #16ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.50 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 135,617 bytes

ไม่มีคำ...........................

Comment #17ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.53 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 134,792 bytes

....ซอกเหลือบ มุมเร้น....

ชั้นดินบาง ๆ รอเวลาน้ำมาล้างรอยเถ้าธุลี

Comment #18ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 19.56 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 112,193 bytes

เขาแถ้วถาง...ปลูกยางให้ยืนต้น

รอรับผลเพียงน้ำยาง...ทีละหยดหยาด

แต่ผืนดินที่ร้างน้ำ...กักฟ้า...รอฝน

ทีละหยดหยาดของน้ำยาง...คือ...ชีวิต...กระนั้นหรือ..............

Comment #19ป่าภู...เขาเล,คลองภูมี
Posted @January,02 2009 20.00 ip : 118...36
Photo : , 500x375 pixel 107,886 bytes

เปรียบป่าชั้นนอกที่คนอยู่ร่วมกับป่า คือเปลือกไข่

ชั้นต่อมา เป็นป่าสงวนทั้ว ๆไป คือป่าไข่ขาว


ส่วนไข่แดง คือป่าที่ไม่สมควรรบกวน

แต่นี้คือ...ป่าไข่ดำ.....

Comment #20
Posted @January,03 2009 09.26 ip : 61...167

เราน่าจะไปเยี่ยมป่าต้นน้ำ รัตภูมี กันสักครั้ง อาจจะในวันนัดเที่ยวครอบครัวก็ดีนะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว