ให้อะไรกลับคืนสู่โลก

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ครูเปี๊ยก ครูเปี๊ยก

สร้างบล็อกนี้ขึ้นมา ไม่ได้คิดว่าเราเป็นนางเอกหรือคนดี๊ดี สำหรับครูแล้วอายุก็เลข 3 แล้วมานั่งคิดว่าเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ตั้ง 30 ปี มาแล้ว เราให้อะไรกลับคืนสู่โลกบ้าง สำหรับครู ครูก็ยังไม่รู้หรอก แต่มีหนังสือเล่มนึงบอกไว้ว่า การที่เราจะให้อะไรกลับคืนสู่โลกไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ชาวโลกรับรู้ แต่ให้ตัวเรารับรู้ก็พอ เช่น การทำความดีให้กับตนเอง ก็ถือว่าพลังความดีจะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น เช่นเดียวกัน ถ้าทุกคน คิดดี ทำดี ครูคิดว่าก็จะช่วยโลกของเราได้ เพราะเมื่อทุกคนคิดดี ทำดี ก็ส่งผลให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น อยากฝากบอกทุกคนที่อ่านผ่านสื่อนี้ ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ค่ะ แล้วเราจะได้มีโลกอยู่คู่เรา และเราอยู่คู่โลกตลอดไปค่ะ

ให้อะไรกลับคืนสู่โลก