สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

คนภูเขา » สวย ทน ดี
คนภูเขา
**สวย ทน ดี**โหาเช้ากินค่ำโ คำกล่าวกันทั่วไป อาจหมายถึงประชาชนคนธรรมดาของสังคมเรา เคยได้ยินคำว่าโหาค่ำกินเช้าโเหมือนกัน รัตภูมิเมื่อห้าปี สิบปีก่อน คงมีแต่ หาเช้ากินค่ำเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ มีการเข้าทำงานเป็นกะเป็นรอบทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีร้าน 7-11 เกิดขึ้นก็เริ่มมีคนหาค่ำกินเช้ามีโอกาสหาค่ำกินดึกขึ้นมา หรือว่ารัตภูมิของเราถึงยุคตื่นตื่นอยู่ดลอดเวลาอย่างน้อยก็มีคนตื่นมา โรับซาลาเปาเพิ่มไหมคะ?โแล้ว โเช้าชามเย็นชามโละเกี่ยวหันไหม อีกซักคำ โกินข้าวให้มีแรงพอชักผ้าห่มได้โ ความหมายใกล้เคียงกัน เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ไม่รีบ ยังไงก็ได้ ไม่ว่ากันอยู่แล้วเรื่องดี ๆ ดีกว่า เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่บ้านนิคมพัฒนามีต่อ »
กล้วยน้ำว้า » เพลงเรือยาวแม่ทอม โอกาสฟื้นพลังชุมชนแม่ทอม
กล้วยหวาน
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสลงพื้นที่ ต.แม่ทอม 1 ใน 14พื้นที่ตำบลที่มีการขยับแผนสุขภาพตำบล(ปี 2551-2552) สำหรับตำบลแม่ทอมมีการเปลี่ยนผู้ประสานงานตำบล แต่ยังมีกลุ่มแกนนำที่มีการเกาะเกี่ยวเ้ข้าร่วมกืจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแผนสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่องห้องประชุมสถานีอนามัย ต.แม่ทอม ถูกใช้เป็นพื้นที่ปรึกษาหารือในการขยับกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือคราวนี้ มีทั้งผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา ผู้บริหารท้องถิ่น(นายกอบต.) ตัวแทนกศน. ตัวแทนกลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 10 กว่าคนเวทีเริ่มด้วยการเปิดให้ทุกคนได้เสนอแนวคิด ไอเดีย ในการขยับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพมีต่อ »
คนภูเขา » นี่คือนิทานชายขอบ เรื่อง “แพะกินเสือ”
คนภูเขา
.......................นี่คือนิทานชายขอบ เรื่อง โแพะกินเสือโรราวป่าแห่งหนึ่ง วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่แสงอาทิตย์ผ่านพ้นยอดเขานมสาว หริ่งเรไรไม่กล่อมป่าเหมือนเช่นทุกวัน ในถ้ำริมสายน้ำห้วยขี้ค้อน อันเป็นที่อาศัยของแพะแม่ลูกอ่อน หลังจากออกไปหาหญ้าอ่อนริมธารตั้งแต่น้ำค้างยังไม่แห้ง เมื่ออิ่มหญ้า อิ่มน้ำแล้ว หัวอกของแม่แพะ ก็เป็นห่วงลูกซึ่งอยู่ในช่วงเวลาให้นม แต่วันนี้อากาศร้อนกว่าทุกวัน เมฆฝนตั้งเค้าทะมึนมาจากทิศหัวนอนเมื่อไปถึงถ้ำด้วยความหิวและอากาศร้อนผิดปกติ เจ้าลูกแพะส่งเสียงร้องดังก้องหุบเขาแม่แพะก็ปรามลูกว่า โอย่าร้องดังไป เดี๋ยวเสือได้ยิน เห็นว่ามันเข้ามาหากินในป่าของเราโ พูดไม่ทันขาดคำที่ปากถ้ำก็ปรากฏเงา ของเจ้าลายพาดกลอนตัวโต ที่เดินตามเสียงของลูกแพะมา ส่วนแม่มีต่อ »
คุณแม่ลูกสอง » เจ้าว่างามต้องตามเจ้า
punyha
เรื่อง.....เจ้าว่างามต้องตามเจ้า นามีเบีย... เมืองแห่งน้ำชุ่ม ถ้ามองออกไปทางด้านตะวันออก ก็จะเห็นพื้นน้ำกว้างใหญ่ สลับกันพืชรากระเกะระกะกับพืชน้ำที่มีฟองอากาศช่วยพยุงตัวมันให้ลอยไปลอยมาตามทิศทางของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง ที่กลางเวิ้งน้ำด้านเหนือ อันเป็นพื้นที่ชุมน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยหลากพันธ์ไม้รากยึดดินตม ทิวไม้โกงกางสุดสายตา ส่วนที่แดดส่องถึงพืชน้ำจำพวกสาหร่ายดอกสีเหลืองอร่าม กับดอกบัวสีเงิน มันเป็นพันธ์สำหรับเจ้าผู้ครองนครเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ครอบครองบัวสีเงิน นี้คือพื้นที่ต้องห้ามสำหรับประชาชนทั่วไปโดมของเจ้าผู้ครองนครแห่งความชุ่มน้ำ เป็นแพ ที่สร้างด้วยต้นกกแห่งนามิเบีย ด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุชน แพต้นกกมีความแข็งแรงคงทนมาก ไม่ว่าเมื่อมรสุมจากทิมีต่อ »
สมัชชาสุขภาพชาวปักษ์ใต้ » จาก “คำประกาศสมิหลา” สู่สมัชชาสุขภาพตำบลปริก
jaruek
โนกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้โหลายคนที่ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว นึกออกทันทีว่า นั่นคือ คำขวัญประจำจังหวัดๆ หนึ่งในแถบภาคใต้ตอนล่าง หรือ ถ้าใครยังคิดไม่ออก ก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับ ว่า เป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลา พื้นที่ท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจแดนใต้ย้อนกลับมาดูคำจั่วหัวที่ผมเขียนไว้ว่า โจาก โคำประกาศสมิหลาโ สู่สมัชชาสุขภาพตำบลปริกโ ทำไมถึงต้องจั่วหัวอย่างนั้น คำตอบคือ ผมต้องการสื่อความสองส่วน ส่วนหนึ่งคือ โคำประกาศสมิหลาโ ส่วนหนึ่ง คือ โสมัชชาสุขภาพตำบลปริกโ แล้วทั้งสองส่วนจะมีความข้องเกี่ยวกันอย่างไร?คำประกาศสมิหลา เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง โท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพด้วยแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโ หรือทีมีต่อ »